Změna provozu MŠ a ŠD

Od školního roku 2019/2020 tj. od 1. 9. 2019 rozšiřujeme provozní dobu mateřské školy a školní družiny a to od 6.15 hod. do 16.15 hod.

Rozhodnutí o přijetí dětí do mateřské školy

Vzhledem k tomu, že se k 1.9. 2019 mění mateřská škola z jednotřídní na dvoutřídní a dochází k navýšení kapacity naší školky, přijímáme všechny děti, které se dostavily k zápisu. Písemné rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy bude možné vyzvednout od pondělí 3. 6. v kanceláři ředitelky školy. Stále jsou k dispozici čtyři volná místa, zájemci se mohou hlásit na uvedených kontaktech.