Ukončení provozu ZŠ a MŠ

Z technických důvodů bude provoz ZŠ i MŠ v letošním roce ukončen v pátek 17. prosince. Sejdeme se opět v pondělí 3. ledna 2022.

Děkujeme za pochopení.

Třídní schůzky ZŠ

Vzhledem ke zpřísněným vládním protiepidemickým opatřením se třídní schůzky, plánované na úterý 23. 11. ruší. Čtvrtletní hodnocení mají žáci zapsané v žákovských knížkách. Nabízíme možnost individuální konzultace po domluvě s konkrétní učitelkou.

Děkujeme za pochopení.

Lyžařský výcvik

Pokud máte zájem o přihlášení dítěte na lyžařský výcvik a nezapsali jste své dítě na seznam zájemců vyvěšený ve škole, můžete dítě přihlásit prostřednictvím e-mailu skolanovavesnn@seznam.cz do pondělí 15. 11. do 8.00 hodin. Lyžařský výcvik je určen pro děti ze základní i mateřské školy. Je možné též zapůjčení lyžařského vybavení od pořadatele výcviku.

Platby SRPŠ

Odhlasované platby na školní rok 2021/2022 činí:

Na 1. pololetí 700,-/dítě (zahrnuje členský příspěvek 200,- + 500,- záloha na kulturní akce), uhradit do konce října 2021

Na 2. pololetí 500,-/dítě (zahrnuje zálohu na kulturní akce), uhradit do konce února 2022.

Platby posílejte za každé dítě zvlášť na číslo účtu SRPŠ:  2501479557/2010 s přiděleným variabilním symbolem Vašeho dítěte.

Třídní schůzky

ve ČTVRTEK dne 23. 9. 2021 v 15:00 hod se budou konat třídní schůzky žáků ZŠ a MŠ Nová Ves nad Nisou.

Schůzka bude probíhat ve venkovní učebně.

Program:

1) 15:00 – Zahájení – informace ředitelky školy (průběh školního roku, akce, vaše dotazy)

2) 15:30 – SRPŠ informace:

a) výše členského příspěvku na školní rok 2021/2022

b) pořízení vybavení do družiny

c) volba PŘEDSEDY, MÍSTOPŘEDSEDY A POKLADNÍKA

3) Diskuze

V případě neúčasti můžete pověřit svého zástupce plnou mocí.

Organizace v ZŠ od 1. září 2021

1. 9. 2021 mohou doprovodit rodiče prvňáčky do třídy a zúčastnit se zahájení školního roku. Rodiče budou mít po celou dobu přítomnosti ve škole nasazenou roušku. Žáci ve třídě nosit roušku nebudou.

Plošné preventivní testování žáků ZŠ antigenními testy bude na naší škole probíhat ve čtvrtek 2.9. 2021, druhé v pondělí 6.9. 2021 a třetí ve čtvrtek 9.9. 2021.

Testy pro děti budou k dispozici ve škole. V případě zájmu, bude rodičům umožněno dětem při testování asistovat. Testování bude opět probíhat v tělocvičně.

Netestují se děti, které:

* prodělaly onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního testu uběhlo méně než 180 dní. 

* doloží negativní výsledek testu, který podstoupily na odběrovém místě

Děti nosí roušky pouze ve společných prostorách, ve třídě ne.

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

Další případné testování či jiná opatření budou nastavena po vyhodnocení výsledků plošného testování.

Dále Vás upozorňujeme na povinnosti při návratu ze zahraničí a důrazně apelujeme na jich dodržování: Pravidla návratu do ČR | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (mzv.cz)

Další informace: https://www.edu.cz/covid-19/

Informace pro rodiče dětí navštěvujících MŠ

V rámci protiepidemických opatření upravujeme pohyb rodičů doprovázejících dítě do MŠ takto:

Po příchodu do školy si zazvoňte na „svoji“ třídu. Paní učitelka Vám bzučákem otevře. Doprovoďte dítě do haly s botníky, dohlédněte na přezutí do bačkůrek a předejte dítě p. učitelce. Do šatny před třídou již nevstupujte. Při vyzvedávání dětí z MŠ je postup obdobný.

Prosíme rodiče, aby se v budově školy zdržovali co nejkratší dobu. Prostory využívají i žáci ZŠ. Snažíme se zamezit setkávání většího počtu osob.

Při vstupu do budovy si rodiče i děti nasadí roušku. Ve třídě ji děti nosit nebudou, pouze Sovičky na chodbě, kde se setkávají se školáky.

Testování žáků na začátku září se dětí z MŠ netýká.

Změna ceny stravného u MŠ

S účinností od 1. 9. 2021 dochází ke změně Vyhlášky č. 107/2005 Sb o školním stravování. Změna se týká mimo jiné finančních limitů pro nákup potravin. Vzhledem k tomu zvyšujeme cenu dopolední přesnídávky a odpolední svačiny v MŠ a to na 8 Kč z původních
6 Kč. Konkrétní přehled měsíčních záloh na stravné a pokyny k platbám naleznete v záložce Platby za stravné.