Schůzka rodičů budoucích prvňáků

Informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků proběhne ve čtvrtek 27. června od 15 hodin v modré třídě ZŠ (první patro). Následovat bude tradiční opékání buřtů na školní zahradě.

Táborák k ukončení školního roku

Tradiční opékání buřtů na školní zahradě spojené se slavnostním pasováním předškoláků na školáky proběhne ve čtvrtek 27. června od 16 hodin na školní zahradě. Všichni jste srdečně zváni.

Změna provozu MŠ a ŠD

Od školního roku 2019/2020 tj. od 1. 9. 2019 rozšiřujeme provozní dobu mateřské školy a školní družiny a to od 6.15 hod. do 16.15 hod.

Rozhodnutí o přijetí dětí do mateřské školy

Vzhledem k tomu, že se k 1.9. 2019 mění mateřská škola z jednotřídní na dvoutřídní a dochází k navýšení kapacity naší školky, přijímáme všechny děti, které se dostavily k zápisu. Písemné rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy bude možné vyzvednout od pondělí 3. 6. v kanceláři ředitelky školy. Stále jsou k dispozici čtyři volná místa, zájemci se mohou hlásit na uvedených kontaktech.