Upozornění

Tyto webové stránky momentálně připravujeme. Veškeré informace, které zde nenaleznete získáte na tel.: 723 345 317- ředitelka školy Mgr. Jana Fialová. Děkujeme za pochopení.

Rozhodnutí o přijetí dětí do mateřské školy

Vzhledem k tomu, že se k 1.9. 2019 mění mateřská škola z jednotřídní na dvoutřídní a dochází k navýšení kapacity naší školky, přijímáme všechny děti, které se dostavily k zápisu. Písemné rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy bude možné vyzvednout od pondělí 3. 6. v kanceláři ředitelky školy. Stále jsou k dispozici čtyři volná místa, zájemci se mohou hlásit na uvedených kontaktech.