Zájmové kroužky v naší škole ve druhém pololetí

Čtenářský klub – v rámci podpory čtenářské gramotnosti dětí vznikl ve školní družině čtenářský klub. Probíhá každé úterý a je určen pro děti, které do školní družiny dochází. Kroužek není zpoplatněn.

Mažoretky Novovesky – od ročníku 2015 , Little kadetky – úterý 16:15-17:30 hodin, Kadetky – pondělí 16:30-18:00 hodin.

Cena 2300 Kč (plus potřeby) 

Info: novovesky.nn@seznam.cz

Pomponky Novovesky – od 3 let – pondělí 16:15-17:00 hodin

Cena 1200 Kč (plus potřeby)

Info: novovesky.nn@seznam.cz

Keramika – od 5 let, čtvrtek 13:45-14:45 hodin

Zdarma (příplatek na materiál)

Info: Kateřina Blažková, družina 

Sportovní hry – od 5 let, středa 13:45-14:45 hodin

Zdarma 

Angličtina – čtvrtek, školka 14:50-15:35 hodin, škola 14:00-14:45 hodin

Cena: 500 Kč pololetí

Info: Zuzana Krupková, tel.: 739 037 900

V kroužku angličtiny jsou ještě poslední volná místa.

Poděkování za zpívání u stromečku

V E L K É  D Í K Y

od dětí ZŠ a MŠ Nová Ves nad Nisou patří Vám V Š E M, kteří jste:

  • přišli,
  • napekli
  • přispěli
  • podpořili
  • podíleli jste se na přípravách, programu a organizaci této akce

Vážíme si Vaší podpory

vedení SRPŠ a vedení ZŠ a MŠ Nová Ves nad Nisou

Předvánoční akce ve škole

PLÁNOVANÉ AKCE

ZŠ a MŠ si pro děti připravila bohatý předvánoční čas

21.11. Vánoční focení od 7:30

21.11. Městské divadlo ZŠ Brouk Pytlík 1. a 2. třída

25.11. Zpívání u stromečku – sraz dětí v 16:45 u úřadu

28.11. Mateřská škola vyšetření očí 8:30

1.12.     mateřská škola – nejstarší děti –Vánoce v Českém Ráji

1.12. Vánoční jarmark ve škole od 14:30-17:00

2.12. Tonda obal – celá ZŠ

5.12. Základní škola – Kouzlo Vánoc

6.12. Dopravní hřiště 4. třída

6.12. Mikulášská nadílka v MŠ i ZŠ

16.12. Divadlo Štemberk v ZŠ – pro MŠ, ZŠ

19.12. Vánoční nadílka

Třídní schůzky pro rodiče žáků ZŠ

Třídní schůzky ZŠ – individuální konzultace k prospěchu a chování žáků proběhnou dne 15. listopadu 2022 (úterý) v jednotlivých třídách .

Způsob a čas konzultací sdělí třídní učitelky.

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna v ZŠ

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji z provozních a technických důvodů na pátek 18. listopadu 2022, středu 21. prosince a čtvrtek 22. prosince 2022 ředitelské volno.

Školní družina v den ředitelského volna nebude v provozu.

Uzavření školy bylo projednáno se zřizovatelem školy.

Mgr. Jana Fialová, ředitelka školy

Oznámení o uzavření MŠ

Ve dnech 26. 10. a 27. 10. (středa a čtvrtek) bude z provozních a technických důvodů uzavřena mateřská škola.

Základní škola má na tyto dny stanoveny podzimní prázdniny.

Nabídka zájmových kroužků v naší škole

Od září probíhají kroužky: 

Mažoretky Novovesky – od ročníku 2015 , Little kadetky – úterý 16:15-17:30 hodin, Kadetky – pondělí 16:30-18:00 hodin.

Cena 2300 Kč (plus potřeby) 

Info: novovesky.nn@seznam.cz

Pomponky Novovesky – od 3 let – pondělí 16:15-17:00 hodin

Cena 1200 Kč (plus potřeby)

Info: novovesky.nn@seznam.cz

Od října budou probíhat kroužky: 

Keramika – od 5 let, čtvrtek 13:45-14:45 hodin

Zdarma (příplatek na materiál)

Info: Kateřina Blažková, družina 

Sportovní hry – od 5 let, středa 13:45-14:45 hodin

Zdarma 

Angličtina – čtvrtek, školka 14:50-15:35 hodin, škola 14:00-14:45 hodin

Cena: 500 Kč pololetí

Info: Zuzana Krupková, tel.: 739 037 900

Kapacita kroužku je omezena na počet 15 dětí, rezervujte si tedy své místo včas. Přihlášky jsou na dveřích.