Vyjádření ředitelky k samostudiu

Vážení rodiče,

na základě našeho dnešního telefonického hovoru třídními učitelkami upřesňuji informace k samostudiu našich žáků. Spojení na učitelky:

Mgr. Jana Fialová – telefon: 723 345 317, email: skolanovavesnn@seznam.cz

Mgr. Zuzana Svárovská – telefon: 739 037 900, email: z.svarovska@email.cz

Mgr. Monika Hrdličková – email: monika.211.hrdlickova@seznam.cz

Pokud potřebujete s učivem poradit, ozvěte se telefonicky mezi 10–12 hodinou, nebo přes email.

Naši žáci jsou zvyklí pracovat samostatně, ale vaši pomoc jistě ocení.

Věřím, že náročnou situaci společně zvládneme a všichni se ve zdraví opět sejdeme ve škole!

V Nové Vsi nad Nisou, dne 30. března 2020

Mgr. Jana Fialová, ředitelka školy

Zápis k povinné školní docházce

Z důvodu mimořádných opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 vydalo MŠMT opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje: organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou. Pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovit dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

Žádost musí podepsat oba zákonní zástupci (rodiče) dítěte! Určí v ní jednoho, který bude vyřizovat záležitosti spojené s přijetím k základnímu vzdělávání. Vyplněnou žádost odešlou – nejlépe do 10. dubna 2020 do školy (pokud někdo nestihne, nebo z jiného důvodu – lze se domluvit s ředitelkou):

 • poštou
 • datovou schránkou (ID datová schránka: e94pe7k)
 • emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen obyčejný email)
 • osobně vloží do poštovní schránky u vchodu školy

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme ve škole pro zapsané děti a jejich rodiče i motivační část zápisu, aby o ni nepřišli. Bude zaměřena na seznámení se s prostředím školy, výukovým programem, učiteli a prostory školy.

Další záležitosti a informace k zápisu budou řešeny jen s těmi, kteří zašlou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání na naší škole.

Ve školním roce 2020/2021 bude výuka v prvním ročníku probíhat v samostatné třídě (budeme malotřídní základní škola I. stupně ZŠ se třemi třídami). Všechny pomůcky a potřeby naši prvňáčci dostanou z finančních prostředků od zřizovatele a MŠMT.

Naše škola:

 • Výuka anglického jazyka již od 1. ročníku
 • Úspěchy našich žáků ve vzdělávání v národním testování SCIO (více na webu školy)
 • Postupné vylepšování exteriéru i interiéru školy (nový nábytek ve třídách…atd.)
 • Sport – každý školní rok: plavecký výcvik, výuka bruslení, lyžařský kurz (SKI areál Ještěd), Děti na startu (hry všestrannosti), na škole kroužek „Mažoretky“
 • Environmentální a ekologická výchova (eko centra, projektové dny, soutěže atd.)
 • Šablony II – nový interaktivní panel, tablety, počítače – používané ve výuce
 • Práce s žáky se specifickými výukovými problémy (integrace, inkluze)
 • Rodinné prostředí – vytváření kladného postoje ke kamarádům a k místu, kde žijeme
 • Více na: www.skolanovavesnn.cz a Facebooku: ZŠ a MŠ Nová Ves nad Nisou

Úhrada měsíčních poplatků

V době mimořádného opatření MZ – uzavření školy – není nutné hradit běžné měsíční poplatky na měsíc duben tj. 300 Kč poplatek za mateřskou školu, 100 Kč poplatek za školní družinu a měsíční zálohu na stravné.

O platbách na květen a červen budeme informovat dle aktuální situace.

Možnost vyzvednutí učebnic

Pokud si potřebujete ve škole vyzvednout učebnice, máte možnost v pondělí 23. března mezi 10 a 12 hodinou. Zvoňte na ředitelnu. Učebnice budou připravené ve vestibulu školy. Pokud vám uvedený čas nevyhovuje, domluvte si individuální vyzvednutí na tel. : 723 345 317 – ředitelka školy.

Vyjádření ředitelky školy

VÁŽENÍ RODIČE,

v souvislosti s vývojem situace šíření koronaviru Vás žádáme, abyste věnovali zvýšenou pozornost svému zdravotnímu stavu, zdravotnímu stavu dítěte a příznakům nemoci.

Zejména v případě, že jste se navrátili ze zahraničí, vyhledejte v případě projevů nemoci lékařskou pomoc, zajistěte případnou karanténu.

Apeluji tímto na naši vzájemnou důvěru a dobrou spolupráci a na Vaše vnímání nutnosti zvýšené opatrnosti a zodpovědný přístup k ochraně zdraví dětí i dospělých.

Povinností ZŠ a MŠ je zajistit zdravé prostředí všem dětem i zaměstnancům a chránit jejich bezpečnost.

Informace Ministerstva zdravotnictví k situaci s koronavirem pro školy a rodiče:

 • Pokud dítě má obtíže a bylo v oblasti s výskytem – volat Krajskou hygienickou stanici v Liberci
 • Pokud dítě má obtíže a nebylo v oblasti s výskytem – volat svého pediatra
 • Pokud dítě nemá obtíže a bylo v oblasti s výskytem – volat infolinku Státního zdravotního ústavu v Liberci

Dále Vás budeme vás informovat prostřednictvím nástěnek a webových stránek školy.

Děkuji Vám za pochopení a spolupráci.

Mgr. Jana Fialová, ředitelka školy

V Nové Vsi nad Nisou, dne: 16. 3. 2020

Děkuji za vaši vstřícnost a zodpovědnost!

Žádosti o ošetřovné

S ohledem na nařízení vlády o omezení volného pohybu osob budeme Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení přijímat pouze elektronicky.

Ideálně vyplňte interaktivní žádost na ePortálu ČSSZ (bývá přetíženo), nebo vytiskněte formulář žádosti umístěný níže, vyplňte, nascanujte do formátu PDF a zašlete na email skolanovavesnn@seznam.cz . Potvrzený formulář vám zašleme zpět e-mailem. Ten si sami vytisknete a odevzdáte.

Pokud nemáte možnost tisku, zašlete e-mailem žádost o vyplnění formuláře. Do těla zprávy napište jméno a příjmení dítěte, datum narození, rodné číslo, a datum od kdy požadujete podpůrčí dobu. Potvrzená žádost vám bude zaslána na uvedenou adresu poštou.

Pokud si s elektronickou komunikací nedokážete poradit, kontaktujte ředitelku školy a domluvte si další individuální postup.

Děkujeme za pochopení a vyzýváme k dodržování vládních nařízení. Jen tak se budeme moci brzy vrátit k běžnému životu.

Bude-li ošetřovné překračovat do následujícího měsíce, vytiskněte, osobně vyplňte a odevzdejte zaměstnavateli tento formulář. Již není třeba potvrzení školy.

Uzavření mateřské školy

Dne 12. března 2020 zřizovatel školy rozhodl o celkovém uzavření našeho zařízení s platností od pondělí 16. března do odvolání.

V souvislosti s mimořádným opatřením státu týkajícím se šířením koronaviru COVID-19 vedení obce rozhodlo, stejně jako Magistrát města Jablonce nad Nisou, o úplném uzavření Základní a mateřské školy Nová Ves nad Nisou.

Vláda vyhlásila nouzový stav.

Nouzový stav v Česku platí od čtvrtka 12. března 14 hodin po dobu 30 dnů.
Krizová opatření budou definovaná samostatným usnesením vlády. Aktuální informace jsou na webech ministerstva vnitraministerstva zahraničních věcí a ministerstva zdravotnictví.

Od pondělí 16. března budou na webu uveřejněné domácí úkoly pro žáky základní školy.

Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení budou přijímány pouze elektronicky.

Interaktivní žádost naleznete na ePortálu ČSSZ https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy , při vyplňování žádosti postupujte dle následujících pokynů.

V případech, kdy aktuálně probíhají jarní prázdniny, začíná běh podpůrčí doby až ode dne, kdy měla být škola po prázdninách otevřena. Pro vyplňování je k dispozici interaktivní formulář, nebo v PDF. V části „do“ je možno uvést údaj i slovně, kupř. „do odvolání“. Vyplněný formulář škola zašle příslušnému rodiči e-mailem (optimálně s elektronickým podpisem příslušného zaměstnance školy). Ten jej může zaměstnavateli opět poslat elektronicky.

Kontaktní e-mail: skolanovavesnn@seznam.cz

Uzavření základní školy

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se ode dne 11. března 2020 přerušuje školní docházka žáků základní školy.

Rodičům žáků, kteří budou v souvislosti s tímto opatřením žádat o ošetřování člena rodiny, bude potvrzení pro OSSZ vydáváno od pondělí 16. března 2020 v kanceláři ředitelky školy.