Zápis dětí do ZŠ

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 Základní školy v Nové Vsi nad Nisou proběhne ve čtvrtek 2. dubna 2020 od 13 do 16 hodin v modré třídě ZŠ.

Zápis se bude skládat z řízeného rozhovoru a krátké praktické části.

Zákonný zástupce dítěte je povinen podle § 36 zák. č. 561/2004 Sb. přihlásit dítě, které dovrší do 31. 8. 2020 šestý rok věku, k zápisu do školy.

Žáci, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky, se rovněž dostaví k zápisu a dostaví se i ti žáci, pro které budou rodiče odklad povinné školní docházky žádat.

Při zápisu předloží zákonný zástupce rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *