Hodnocení žáků ZŠ za druhé pololetí

Informace ředitelky školy k postupu při hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní školy Nová Ves nad Nisou za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 upravuje vyhláška MŠMT č. 211/2020 Sb. a metodický pokyn k vyhlášce (v příloze).

Výuka ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 probíhá zcela nestandardním způsobem. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze strany školy musí tuto situaci zohlednit.

Při hodnocení žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 se zohlední:

  • Podklady pro hodnocení získané ve druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (do 10. března 2020).
  • Podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.
  • Podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky.

Termín předání vysvědčení připadá na úterý 30. června 2020. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí. Konkrétní postup bude zveřejněn zejména na webových stránkách naší školy (www.skolanovavesnn.cz).

V Nové Vsi nad Nisou, dne: 11. 5. 2020

Mgr. Jana Fialová, ředitelka školy

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *