Pokyny k otevření školy a školky

25. května 2020 opět otevíráme.

Pokyny pro MŠ i ZŠ:

Prosím o dodržení pokynů, které byly uveřejněny na webových stránkách školy dne 6. 5. 2020.

Upřesnění pro MŠ: příchod do 7, 50 hodin (aby se děti a rodiče nepotkávali ve větším množství před školou). Dodržujte rozestupy dle značek.

Rodiče dětí, které již do MŠ nenastoupí si mohou vyzvednout po telefonické domluvě s učitelkou MŠ věci (sbalené věci předá učitelka v domluvený čas u vchodu).

Upřesnění pro ZŠ: vzhledem k počtu přihlášených žáků bude pouze 1 skupina, ta bude přicházet do školy na 8, 00 hodin (prosím o dodržení času – při časnějším příchodu by se žáci potkávali s dětmi MŠ a při pozdějším příchodu nebude u vchodu již služba, která by je vpustila a odvedla, nebudou do budovy vpuštěni). Při vyzvedávání dítěte ze skupiny zvoňte na červenou třídu. Při příchodu před školu dodržujte rozestupy dle značek.

V Nové Vsi nad Nisou, dne: 19. 5. 2020

Mgr. Jana Fialová, ředitelka školy

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *