Uzavření základní školy z důvodu potvrzeného výskytu covid -19

Z důvodu potvrzeného výskytu nákazy covid – 19 v naší škole, uzavírá Krajská hygienická stanice naší základní školu a to s okamžitou platností. Všichni žáci základní školy, pedagogický sbor základní školy a rodiče, kteří se zúčastnili slavnostního zahájení školního roku 1. září, jsou počínaje dneškem v povinné karanténě. O této skutečnosti byli všichni dotčení, dle pokynů KHS telefonicky informováni a v pondělí 7. září se dostaví k povinnému testování v jablonecké nemocnici – odběrové místo provozní budova H02. Karanténa je prozatím vyhlášena do 11. září.

Tato opatření se netýkají dětí, navštěvující mateřskou školu ani učitelek z mateřské školy. MŠ zůstává nadále v běžném provozu.

Další pokyny budou zveřejňovány postupně, jak k nám budou přicházet. K výuce žáků v následujícím týdnu se vyjádříme co možná nejdříve. Děkujeme za pochopení.

Žádáme všechny rodiče, aby dodržovali nařízená opatření. Chápeme, že pro mnohé z vás znamenají značné komplikace ale pouze zodpovědné chování rodičů může pomoci předcházet těmto nepříjemným situacím.

Ministerstvo zdravotnictví zdůrazňuje, že klíčová je osobní zodpovědnost a dodržování nařízení vlády a Ministerstva zdravotnictví, to znamená neopouštět karanténu v domácích podmínkách. Je důležité také zdůraznit, že karanténou chráníme nejen sebe, ale také své okolí a celou společnost. Nedodržení karantény může být postihováno také zpětně, a to až do výše 3 miliony Kč. Na dodržování kontrol spolupracuje s hygienickými stanicemi také Policie ČR. 

Definice karantény dle metodického pokynu ministerstva zdravotnictví:
Karanténou se rozumí lékařské vyšetřování zdravé fyzické osoby, která byla ve styku s infekčním onemocněním a její oddělení od ostatních fyzických osob s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění touto osobou v období, kdy by se mohlo šířit. Po dobu trvání karantény se infekční onemocnění u osoby v karanténě projeví/potvrdí, nebo neprojeví/nepotvrdí.
Definice dle §2, odst. 7a zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví zní: „(karanténou) se rozumí oddělení zdravé fyzické osoby, která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním nebo pobývala v ohnisku nákazy (dále jen “fyzická osoba podezřelá z nákazy”), od ostatních fyzických
osob a lékařské vyšetřování takové fyzické osoby s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit.“

Jak se chovat v karanténě

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *