Individuální konzultační hodiny v ZŠ

Od 18. listopadu jsou umožněny individuální konzultace učitel – žák (může být přítomen i zákonný zástupce žáka). Tyto konzultace jsou určeny pro žáky v distanční výuce. Konkrétní termín a téma je nutno domlouvat s vyučující ve 3. a 4. ročníku Mgr. Zuzanou Krupkovou. Tyto konzultace jsou vhodné také pro pedagogickou intervenci a pomoc asistentky dítěti se SVP.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *