Informace k provozu školy

Vážení rodiče,

upozorňujeme Vás, že od pondělí 4. ledna 2021 se prezenční výuky účastní pouze žáci 1.,2. a 5. ročníku.

K tomuto datu jsou všichni žáci 1., 2. a 5. ročníku přihlášeni na obědy.

Pokud nemáte zájem o obědy, je nutné je odhlásit.   

Distanční výuka pro žáky 3. a 4. ročníku.

Tato výuka probíhá v prostředí v Google Classroom. Třídní učitelka Mgr. Zuzana Krupková organizuje online hodiny v prostředí Meet, kde také žákům zadává práci. Hodnocení práce provádí zpětnou vazbou v Google Classroom.

Žáci mají povinnost

Účastnit se on-line hodin, vypracovat a odevzdat úkoly v termínu. V případě, že žák nemá možnost připojení k internetu, má povinnost domluvit se s třídní učitelkou a vyzvedne si úkoly vytištěné ve škole a v termínu je vypracované ve škole odevzdá.

Rodiče mají povinnost

Omluvit žáka do 3 pracovních dnů, pokud žák ze zdravotních, nebo jiných závažných důvodů nesplnil úkol, nebo se nezúčastnil videokonference. V případě nemoci omluvte žáka u třídní učitelky. Neomluvené absence jsou evidovány jako neomluvené hodiny. Nevypracované úkoly hodnoceny nedostatečnou známkou jako při běžné výuce.

Žáci, kteří mají distanční výuku mají obědy od 4. 1. 2021 odhlášeny! 

Tito žáci si mohou obědy přihlásit sami a jídlo odebrat do jídlonosiče od 11:00 do 11:15 hodin.

Podmínky pro účast na prezenční výuce

  • Žák nesmí vykazovat příznaky virového onemocnění.
  • V případě, že žákovi bude nařízena karanténa nebo bude žák pozitivně testován, jsou rodiče povinni o této skutečnosti okamžitě informovat školu!
  • Provoz školy bude probíhat za dodržování přísných hygienických podmínek. Do školy mají povolen vstup pouze žáci a zaměstnanci školy, třetí osoby pouze na nezbytně nutnou dobu po domluvě se zaměstnancem školy.
  • Všichni žáci i pracovníci musí nosit po celou dobu pobytu ve škole roušku, sejmout ji mohou pouze v době konzumace jídla nebo pití.

Všichni věříme, že se brzy školní život vrátí do běžných kolejí.

Děkuji všem rodičům i žákům za skvělé zvládání výuky na dálku a za vzdálenou spolupráci a komunikaci a přeji Vám všem hodně zdraví a štěstí v novém roce 2021!

Mgr. Jana Fialová, ředitelka školy

Informace MŠMT k provozu školských zařízení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *