Aktuálně k výskytu Covid 19 v MŠ

Oddělení Žabiček

V oddělení Žabiček byla při testování odhalena pozitivita na Covid 19 u dítěte, které navštívilo toto oddělení ještě v pondělí 15. 2. a proto se povinná karanténa pro děti, které byly v MŠ v tento den prodlužuje do čtvrtka 25. 2. včetně. Pokud se u někoho objeví příznaky nemoci, bude dle KHS nutné test opakovat, aby se vyloučilo, že neonemocněly až na konci inkubační doby. V takovém případě kontaktujte dětského lékaře.

Dětem, jejichž rodiče akceptovali upozornění na možnost výskytu viru a děti do školky v pondělí již nedali, karanténa končí v neděli 21. 2. (karanténa se počítá 10 dní od posledního dne možné nákazy).

Vzhledem k tomu, že jsou obě učitelky v karanténě právě do 25. 2. bude provoz oddělení obnoven v pátek 26. 2. a pouze pro děti, které nevykazují ani sebemenší příznaky nemoci. Za příznak budeme považovat i rýmu, pokašlávání či zarudlé oči apod.

Na základě zkušeností z minulých dní a doporučení KHS jsme se rozhodli přísně zachovávat homogenitu skupin a proto neumožňujeme Žabičkám, kterým karanténa skončila již v neděli, navštěvovat v následujícím týdnu oddělení Soviček. Děkujeme za pochopení.

Děti, které se budou po karanténě vracet do MŠ od 26. 2. prosíme nahlaste předem formou SMS na tel.: Žabičky 723 336 099, Sovičky 720 196 384.

Oddělení Soviček

Oddělení Soviček bude fungovat i nadále v omezeném čase a to od 6. 15 hodin do 14.30 hodin. Do školky se můžou vrátit pouze děti, jimž byla izolace prokazatelně ukončena. Protože k ukončení dochází ve většině případů pouze po telefonické konzultaci s lékařem, nebudeme akceptovat sebemenší příznak nákazy, protože v takovém případě může být dítě infekční i po uplynutí desetidenní izolace. Počítejte prosím s tím, že rodiče nezdravého dítěte budou kontaktování a vyzváni k jeho vyzvednutí i během dne.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *