Informace k návratu žáků ZŠ k prezenční výuce

V pondělí 12. dubna bude zahájena prezenční výuka žáků základní školy. Jako malotřídní škola máme výjimku ze stanovené rotační výuky a žáci naší školy budou do školy docházet každý pracovní den. Budeme dodržovat přísná hygienická opatření včetně povinného neinvazivního testování. Antigenní testování budeme provádět dle platných nařízení každé pondělí a čtvrtek. Obdrželi jsme testy, které se provádí výtěrem z krajní části nosu. Testování bude probíhat samoodběrem, proškolení zaměstnanci školy budou při testování vykonávat pouze dozor. Umožňujeme rodičům asistenci při testování, které bude probíhat v tělocvičně ihned po příchodu dítěte do budovy v čase 6.15 hod. – 7.30 hod. Po testování je rodičům vstup do dalších prostor školy zakázán. Žáci ZŠ se k testování dostaví nejpozději v 7.30 hodin.

manuál k testování

instruktážní video

Pokud žák nemůže z jakéhokoliv důvodu testování podstoupit v době k testování určené (ranní návštěva lékaře a pod.), musí tuto skutečnost nahlásit třídní učitelce, která zajistí dodatečné otestování. Neotestovaný žák nesmí do vnitřních prostor školy vstupovat.

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění -19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy. K dispozici je formulář, který potvrdí praktický lékař.

Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění covid-19. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Žáci jsou povinni nosit po celou dobu ve škole alespoň chirurgickou roušku. Ostatní zaměstnanci respirátor. Myslete prosím na to, že se rouška může během vyučování poškodit, dávejte dětem s sebou náhradní.

Prosíme rodiče, aby nám byli nápomocní. I pro nás je tato situace nová. Věříme, že se nám společně podaří veškeré komplikace zvládnout tak, aby bylo dětem ve škole co nejpříjemněji.

V případě jakýchkoli dotazů se můžete obrátit na třídní učitelky, případně na ředitelku školy (telefon 723 345 317).

Podrobné informace najdete na www.msmt.cz, pro dotazy můžete využít i email: koronavirus@msmt.cz, případně zavolat na MŠMT na telefonní čísla: + 420 770 158 757, + 420 773 752 081, + 420 773 752 601, + 420 723 447 114

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *