Obnovení provozu MŠ

V pondělí 12. dubna obnovujeme provoz mateřské školy pro děti předškolního věku a děti vybraných profesních skupin. Příslušnost k vybrané profesi doloží škole zákonný zástupce dítěte potvrzením od zaměstnavatele. Za příslušnost k vybraným profesím lze považovat i skutečnost, kdy k této profesi náleží jen jeden z rodičů.

Děti nemusí ve školce nosit ochranu dýchacích test, testování je však povinné. Antigenní testování budeme provádět dle platných nařízení každé pondělí a čtvrtek. Obdrželi jsme testy, které se provádí výtěrem z krajní části nosu. Testování bude probíhat tzv. samoodběrem za přítomnosti a asistence rodiče. Proškolení zaměstnanci školy budou vykonávat pouze dozor. Testování bude probíhat v tělocvičně ihned po příchodu dítěte do budovy v čase 6.30 hod. – 8.30 hod. Po testování je rodičům vstup do dalších prostor školy zakázán. Počítejte s tím, že se rodič v testovací den ve škole zdrží cca 20. minut. (vyčká výsledku testu).

manuál k testování

instruktážní video

Pokud dítě nemůže z jakéhokoliv důvodu testování podstoupit v době k testování určené (ranní návštěva lékaře a pod.), musí tuto skutečnost nahlásit učitelce, která zajistí dodatečné otestování. Neotestované dítě nesmí do vnitřních prostor školy vstupovat.

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění -19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy. K dispozici je formulář, který potvrdí praktický lékař.

formulář potvrzeni o izolaci

Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění covid-19. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Žádáme rodiče o nahlášení docházky dítěte do MŠ, pokud možno v pátek 9. 4. 2021.

Prosíme rodiče, aby nám byli nápomocní. I pro nás je tato situace nová. Věříme, že se nám společně podaří veškeré komplikace zvládnout tak, aby bylo dětem ve školce co nejpříjemněji.

V případě jakýchkoli dotazů se můžete obrátit na učitelky, případně na ředitelku školy (telefon 723 345 317).

Podrobné informace najdete na www.msmt.cz, pro dotazy můžete využít i email: koronavirus@msmt.cz, případně zavolat na MŠMT na telefonní čísla: + 420 770 158 757, + 420 773 752 081, + 420 773 752 601, + 420 723 447 114

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *