Provoz mateřské školy během letních prázdnin

Oznámení o přerušení provozu MŠ a ŠD v době hlavních prázdnin

Po předchozím projednání se zřizovatelem a na základě §3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a §8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání v platném znění a v souladu se školním řádem bude přerušen provoz mateřské školy a školní družiny v době hlavních prázdnin od 1. 7. 2021 do 31. 8. 2021.

Mateřská škola – přerušení provozu na 6 týdnů: v době od 12. 7. 2021 do 22. 8.2021 (provoz MŠ bude opět zahájen v pondělí 23. 8. 2021

Výše úplaty pro přihlášené děti k prázdninovému provozu v mateřské škole v měsíci červenci i v měsíci srpnu 2021 je stanovena na 150,- Kč.

Školní družina – přerušení provozu po celou dobu hlavních prázdnin (1. 7. 2021 – 31. 8. 2021).

Zahájení školního roku 2021/2022 ve středu 1. 9. 2021

Prosíme rodiče, aby do formuláře, který bude umístěn na nástěnce ve vestibulu školy zapsali, zda mají či nemají zájem o umístění dítěte do MŠ o letních prázdninách a to nejpozději do 14. 5. Děkujeme za pochopení.

Mgr. Jana Fialová, ředitelka školy

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *