Informace k dotacím

Národní plán obnovy vznikl v reakci na krizi způsobenou pandemií covid-19 a na její ekonomické dopady. Tvoří ho reformy a investice, které mají potenciál nasměrovat Českou republiku k zelené a digitální budoucnosti. V souladu se Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ (Strategie 2030+) je soustředění se na proměnu obsahu, podporu digitální a informační gramotnosti a informatického myšlení. Dále na zlepšení úrovně vybavení škol a založení fondu mobilních digitálních zařízení, čímž přispěje k prevenci tzv. digitální propasti. V neposlední řadě cílí na podporu digitálních kompetencí pedagogů což je nutný předpoklad pro inovaci výuky a získání potřebných dovedností žáků.

Naše škola podala žádosti o dotace pro mateřskou i základní školu, které ji byly MŠMT v roce 2022 schváleny a přiděleny z Národního plánu obnovy, fondu Evropské unie – Next Generation EU na:

Pořízení digitálních učebních pomůcek – pokročilých digitálních technologií využitelných pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí:

– ve výši 36 000,- Kč pro základní školu

– ve výši 32 000,- Kč pro mateřskou školu.

Za tyto finanční prostředky byly do školy zakoupeny digitální učební pomůcky – zařízení, programy, aplikace v elektronické podobě, které podporují získávání a osvojování znalostí a dovedností především prostřednictvím vizualizace, manipulace, experimentování (tablety, robotické stavebnice atd.).

Na prevenci digitální propasti v základní škole ve výši 18 000,- Kč – Z dotace byly pro žáky zakoupeny tablety.

Na individuální nebo skupinové doučování žáků základní školy – Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. Finanční prostředky byly poskytnuty: leden–srpen 2022/ září–prosinec 2022/ leden–srpen 2023.

Šablony II – v roce 2022 byl ukončen projekt Šablony II, na který získala škola z MŠMT na základě žádosti finanční prostředky ve výši 729 296,-Kč. Tento projekt nám umožnil další aktivity společného vzdělávání (financovat projektové dny, výjezdy, besedy atd) financovat další vzdělávání pedagogických pracovníků, nákup učebních pomůcek. Cílem byl rozvoj pedagogických pracovníků a zlepšování kvality vzdělávání a zajišťování úspěchu každého žáka.

Šablony III – v roce 2023 pokračuje projekt Šablony III, na který získala škola z MŠMT na základě žádosti finanční prostředky ve výši 480 221,- Kč. Z projektu škola financuje hlavně aktivity, které jsou zaměřeny na personální podporu škol, realizaci projektových dnů, podporu ICT, nákup učebních vzdělávacích pomůcek.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *