Zápis dětí do ZŠ

Zápis bude probíhat v úterý 4. dubna 2023 od 13. 00 do 16. 00 hodin v modré třídě ZŠ.

Upřednostňujeme rezervaci času zápisu: pokud dítě navštěvuje MŠ Nová Ves nad Nisou, rezervujte čas přímo ve školce u paní učitelky Dany Kadeřávkové. Pokud dítě nenavštěvuje MŠ Nová Ves nad Nisou rezervujte čas telefonicky u paní ředitelky Mgr. Jany Fialové na telefonním čísle 723 345 317.

V případě, že se nebudete moci zúčastnit zápisu do 1. ročníku v tomto termínu, lze si domluvit s paní ředitelkou termín náhradní.

Zákonný zástupce dítěte je povinen podle § 36 zák. č. 561/2004 Sb. přihlásit dítě, které dovrší do 31. 8. 2023 šestý rok věku, k zápisu do školy. Žáci, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky, se rovněž dostaví k zápisu a dostaví se i ti žáci, pro které budou rodiče odklad povinné školní docházky žádat.

Při zápisu předloží zákonný zástupce rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, cizí státní příslušníci povolení k pobytu.

Neformální setkání s rodiči budoucích prvňáčků se uskuteční v červnu.

Zápis ukrajinských dětí do ZŠ

Pro děti, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině a dětem, kterým bylo uděleno vízum k pobytu na 90 dní za účelem strpění pobytu na území ČR, je termín zápisu do ZŠ shodný se zápisem běžným, tedy 4. dubna 2023 od 13.00 hodin do 16. 00 hodin.

Při zápisu předloží zástupce dítěte vízový doklad dítěte, doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat, doklad pro doložení místa pobytu.

Na všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče se moc těšíme!

Věříme, že v naší škole najdou děti především kvalitní vzdělání, rodinnou atmosféru mezi spolužáky a pedagogy, individuální přístup ke každému dítěti. Žáci ve škole se znají napříč třídami, o přestávkách se navštěvují, event. nežádoucí jevy v dětském kolektivu, se nám daří eliminovat hned v zárodku. Žáci mají k dispozici v každé třídě interaktivní tabuli, výukové programy, pro každého žáka je k dispozici tablet nebo PC a tato technika je také aktivně využívána při výuce. Každý den chodí o velké přestávce ven (za téměř každého počasí) a tento čas využívají k aktivnímu odpočinku. Možnost přejít s kamarády z MŠ do stejné třídy ve škole, chodit se sourozencem podstatnou část školní docházky do stejné školy není podle našeho názoru vůbec zanedbatelná.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *