Zápis dětí do mateřské školy

Zápis dětí do Mateřské školy v Nové Vsi nad Nisou proběhne v úterý 2. května 2023 od 13 hodin do 16 hodin v modré třídě ZŠ.

Přihlášku a list si vyzvedněte od 1. 4. do 28. 4. 2023 v MŠ u paní učitelky Dany Kadeřávkové nebo vytiskněte ze zde přiloženého souboru.

Pro děti, které k 31.8.2023 dosáhnou 5 a více let je předškolní vzdělávání povinné.

V případě, že se nebudete moci zúčastnit zápisu do mateřské školy v tomto termínu, lze si domluvit s paní ředitelkou termín náhradní.

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání přinese zákonný zástupce:

  • Vyplněnou přihlášku do MŠ, včetně kontaktů a e-mailové adresy.
  • Doložení řádného očkování dítěte – vyplněný evidenční list a potvrzený pediatrem. Nemusí dokládat děti v povinném předškolním vzdělávání, které dovrší 5 let k 31.8. 2023.
  • Rodný list dítěte – pro doložení rodných listů postačí jejich prostá kopie a svůj občanský průkaz.
  • Doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce). U cizinců doklad o délce pobytu v ČR.

Neformální setkání s rodiči budoucích předškoláčků se uskuteční v červnu.

Těšíme se na Vás!

Zápis ukrajinských dětí do MŠ

Pro děti, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině a dětem, kterým bylo uděleno vízum k pobytu na 90 dní za účelem strpění pobytu na území ČR, je termín zápisu do MŠ shodný se zápisem běžným, tedy:

2. května 2023 od 13 hodin do 16 hodin.

Při zápisu předloží zástupce dítěte vízový doklad dítěte, doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat, doklad pro doložení místa pobytu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *