ZŠ a MŠ Nová Ves nad Nisou se stávky ZÚČASTNÍ a provoz bude přerušen!!

Vážení rodiče,

Na 27.11.2023 vyhlásila Českomoravská konfederace odborových svazů stávku. Cílem protestu je vyjádřit nesouhlas s plánovanými změnami a zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy. Naše škola se v tento den ke stávce připojí, bude po celý den uzavřena.

Změny, které mají být ve školství zavedeny, by ve svém důsledku poškodily pozitivně nastartovaný vývoj resortu. Mají se dotknout všech pracovníků v oboru, ale i kvality výuky našich dětí.

Ve stávce školských odborů nejde o platy pedagogických pracovníků. Všichni jsme si již zvykli, že pedagogové za důstojné ohodnocení své práce nestávkují. V popředí zájmu není ani snížení objemu fondu FKSP, jakkoli je tento problém ožehavý. Jde nám především o nepedagogické pracovníky a asistenty, bez kterých je provoz škol nemyslitelný.

Ministerstvo financí navrhuje snížit reálnou výši platů kuchařek, uklízeček a školníků a tisíce těchto pozic na školách zrušit. Samotné financování nepedagogických pracovníků převést na zřizovatele.

V plánu je i drastické snížení počtu asistentů pedagoga, kteří pomáhají dětem se specifickými poruchami začlenit se do kolektivu a zvládat učivo základní školy. Nejde o to, že by tyto děti do škol v budoucnu nebyly začleňovány. Tyto děti v nich budou i nadále a dle signálů ze školských poradenských zařízení jich naopak bude přibývat. Škola bude muset zvládnout individuální přístup k těmto dětem, často bez podpory asistenta. Každý si umí představit, na čem a kom se tato nepříznivá situace odrazí.

Mimo jiné jsou zde i další návrhy: zrušení školkovného, zrušení odkladu školní docházky, omezení finančních prostředků na pomůcky, zvyšování počtu žáků ve třídách či omezení počtu volitelných předmětů, rušení malotřídních škol. Nepříznivě by na kvalitu výuky dopadlo i zrušení dělených hodin, které pedagogům umožňuje aplikovat individuální přístup k jednotlivým žákům.

Vážení rodiče, bojujeme za budoucnost našeho školství. Výdaje na vzdělávání nejsou dluhem, ale investicí do budoucnosti. Naše požadavky jsou legitimní – jde nám o udržení kvality vzdělávání. Doufáme, že touto cestou se podaří zvrátit plánované nepříznivé změny.

Děkujeme za pochopení

Pracovníci Základní školy a mateřské školy Nová Ves nad Nisou

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *