Zápis dětí do mateřské školy

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2024/2025 proběhne ve čtvrtek 2. května 2024 od 13 hodin do 16 hodin v modré třídě ZŠ.

Přihlášku a evidenční list si vyzvedněte od 1. 4. do 26. 4. 2024 v MŠ u paní učitelky Dany Kadeřávkové.

Pro děti, které k 31. 8. 2024 dosáhnou 5 a více let je předškolní vzdělávání povinné.

V případě, že se nebudete moci zúčastnit zápisu do mateřské školy v tomto termínu, lze si domluvit s ředitelkou termín náhradní.

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání přinese zákonný zástupce:

· Vyplněnou přihlášku do MŠ, včetně kontaktů a e-mailové adresy.

· Doložení řádného očkování dítěte – vyplněný evidenční list a potvrzený pediatrem. Nemusí dokládat děti v povinném předškolním vzdělávání, které dovrší 5 let k 31. 8. 2024.

· Rodný list dítěte – pro doložení rodných listů postačí jejich prostá kopie a svůj občanský průkaz.

· Doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonného zástupce). U cizinců doklad o délce pobytu v ČR.

Neformální setkání s rodiči budoucích předškoláčků se uskuteční v červnu. Těšíme se na Vás!

Mgr. Jana Fialová, ředitelka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *