Změna plánovaného provozu MŠ během letních prázdnin

Vzhledem k neočekávaně nastalé situaci, kdy jsme nuceni zahájit plánované rekonstrukce budovy již 1. 7. 2021, bude po celý červenec mateřská škola uzavřena. Zahájení srpnového provozu bude upřesněno dle termínu ukončení rekonstrukce vnitřních prostor budovy školy. Děkujeme za pochopení a rodičům, kteří plánovali umístit děti do školky v červenci se omlouváme.

Plánované akce školy v měsíci červnu

 7.6.        Výlet do muzea obnovitelných zdrojů – Velké  Sovičky a ZŠ

 Odjezd do Velkých Hamrů od školy v 8.00 hod. Návrat 12.30 hod.

 9.6.        Fotografování. Fotografování proběhne od 8 hod.,        

Platí pro všechny děti – pouze skupinová fota tříd.

14.6.       Výlet do ZOO Liberec. Odjezd v 8.00 hod. od ZŠ.  Na výlet pojedou všechny děti.

 Žabičky absolvují jen prohlídku ZOO.

Sovičky a 1. třída ZŠ: DOBRODRUŽSTVÍ Z POZNÁNÍ – Komentovaná prohlídka zoo, při které je kladen důraz na uvědomění potřeby chránit ohrožené druhy zvířat a jejich významu pro člověka obecně. Děti se učí vybrané druhy identifikovat a poznávat i jejich sociální chování.

 2. – 5. třída ZŠ: DOBRODRUŽSTVÍ Z POZNÁNÍ – Program pokrývá témata: biologie cizokrajných zvířat, etologie, ohrožené druhy. Cílem je poznat chované druhy zvířat a jejich zvláštnosti.

15.6.       Canisterapie.   Zúčastní se všechny děti – akce je ze strany účinkujících zrušena

16.6.       Ukázka florbalu na školním hřišti.   Zúčastní se všechny děti. Od 10.00 hod. pro MŠ, od 13.30 hod. pro ZŠ.

22.6.       Dračí lodě v Jablonci n/N na přehradě.   Na akci pojedou všechny děti.

Odjezd v 8.00 hod. od školy. Zábavný program a svezení na dračí lodi.

28.6.       Dravci – seznámení s dravými ptáky.   Akce pro všechny děti.

Dopolední program na zahradě školy od 10. hod.

28.6.       Rozloučení se školním rokem.         

Srdečně zveme všechny děti a žáky s rodiči.                 

16.00 hod. – pasování předškoláčků na školáky                                                             

16.30 hod. – vystoupení mažoretek

od 17.00 hod. opékání uzenek u táboráku. Pro děti budou připraveny hry a kvízy na školním hřišti.

Obnovení běžného provozu mateřské školy

Od pondělí 3. 5. obnovujeme běžný provoz mateřské školy. Do školky mohou přijít všechny děti, nebudou podstupovat testování na Covid 19 a nemusí nosit ochranu dýchacích cest.

Doprovod musí nadále dodržovat nařízená hygienická pravidla – vstup do budovy pouze v respirátoru, dodržovat rozestupy, dezinfikovat si ruce. Děkujeme za pochopení.

Provoz mateřské školy během letních prázdnin

Oznámení o přerušení provozu MŠ a ŠD v době hlavních prázdnin

Po předchozím projednání se zřizovatelem a na základě §3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a §8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání v platném znění a v souladu se školním řádem bude přerušen provoz mateřské školy a školní družiny v době hlavních prázdnin od 1. 7. 2021 do 31. 8. 2021.

Mateřská škola – přerušení provozu na 6 týdnů: v době od 12. 7. 2021 do 22. 8.2021 (provoz MŠ bude opět zahájen v pondělí 23. 8. 2021

Výše úplaty pro přihlášené děti k prázdninovému provozu v mateřské škole v měsíci červenci i v měsíci srpnu 2021 je stanovena na 150,- Kč.

Školní družina – přerušení provozu po celou dobu hlavních prázdnin (1. 7. 2021 – 31. 8. 2021).

Zahájení školního roku 2021/2022 ve středu 1. 9. 2021

Prosíme rodiče, aby do formuláře, který bude umístěn na nástěnce ve vestibulu školy zapsali, zda mají či nemají zájem o umístění dítěte do MŠ o letních prázdninách a to nejpozději do 14. 5. Děkujeme za pochopení.

Mgr. Jana Fialová, ředitelka školy

Obnovení provozu MŠ

V pondělí 12. dubna obnovujeme provoz mateřské školy pro děti předškolního věku a děti vybraných profesních skupin. Příslušnost k vybrané profesi doloží škole zákonný zástupce dítěte potvrzením od zaměstnavatele. Za příslušnost k vybraným profesím lze považovat i skutečnost, kdy k této profesi náleží jen jeden z rodičů.

Děti nemusí ve školce nosit ochranu dýchacích test, testování je však povinné. Antigenní testování budeme provádět dle platných nařízení každé pondělí a čtvrtek. Obdrželi jsme testy, které se provádí výtěrem z krajní části nosu. Testování bude probíhat tzv. samoodběrem za přítomnosti a asistence rodiče. Proškolení zaměstnanci školy budou vykonávat pouze dozor. Testování bude probíhat v tělocvičně ihned po příchodu dítěte do budovy v čase 6.30 hod. – 8.30 hod. Po testování je rodičům vstup do dalších prostor školy zakázán. Počítejte s tím, že se rodič v testovací den ve škole zdrží cca 20. minut. (vyčká výsledku testu).

manuál k testování

instruktážní video

Pokud dítě nemůže z jakéhokoliv důvodu testování podstoupit v době k testování určené (ranní návštěva lékaře a pod.), musí tuto skutečnost nahlásit učitelce, která zajistí dodatečné otestování. Neotestované dítě nesmí do vnitřních prostor školy vstupovat.

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění -19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy. K dispozici je formulář, který potvrdí praktický lékař.

formulář potvrzeni o izolaci

Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění covid-19. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Žádáme rodiče o nahlášení docházky dítěte do MŠ, pokud možno v pátek 9. 4. 2021.

Prosíme rodiče, aby nám byli nápomocní. I pro nás je tato situace nová. Věříme, že se nám společně podaří veškeré komplikace zvládnout tak, aby bylo dětem ve školce co nejpříjemněji.

V případě jakýchkoli dotazů se můžete obrátit na učitelky, případně na ředitelku školy (telefon 723 345 317).

Podrobné informace najdete na www.msmt.cz, pro dotazy můžete využít i email: koronavirus@msmt.cz, případně zavolat na MŠMT na telefonní čísla: + 420 770 158 757, + 420 773 752 081, + 420 773 752 601, + 420 723 447 114

Informace k návratu žáků ZŠ k prezenční výuce

V pondělí 12. dubna bude zahájena prezenční výuka žáků základní školy. Jako malotřídní škola máme výjimku ze stanovené rotační výuky a žáci naší školy budou do školy docházet každý pracovní den. Budeme dodržovat přísná hygienická opatření včetně povinného neinvazivního testování. Antigenní testování budeme provádět dle platných nařízení každé pondělí a čtvrtek. Obdrželi jsme testy, které se provádí výtěrem z krajní části nosu. Testování bude probíhat samoodběrem, proškolení zaměstnanci školy budou při testování vykonávat pouze dozor. Umožňujeme rodičům asistenci při testování, které bude probíhat v tělocvičně ihned po příchodu dítěte do budovy v čase 6.15 hod. – 7.30 hod. Po testování je rodičům vstup do dalších prostor školy zakázán. Žáci ZŠ se k testování dostaví nejpozději v 7.30 hodin.

manuál k testování

instruktážní video

Pokud žák nemůže z jakéhokoliv důvodu testování podstoupit v době k testování určené (ranní návštěva lékaře a pod.), musí tuto skutečnost nahlásit třídní učitelce, která zajistí dodatečné otestování. Neotestovaný žák nesmí do vnitřních prostor školy vstupovat.

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění -19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy. K dispozici je formulář, který potvrdí praktický lékař.

Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění covid-19. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Žáci jsou povinni nosit po celou dobu ve škole alespoň chirurgickou roušku. Ostatní zaměstnanci respirátor. Myslete prosím na to, že se rouška může během vyučování poškodit, dávejte dětem s sebou náhradní.

Prosíme rodiče, aby nám byli nápomocní. I pro nás je tato situace nová. Věříme, že se nám společně podaří veškeré komplikace zvládnout tak, aby bylo dětem ve škole co nejpříjemněji.

V případě jakýchkoli dotazů se můžete obrátit na třídní učitelky, případně na ředitelku školy (telefon 723 345 317).

Podrobné informace najdete na www.msmt.cz, pro dotazy můžete využít i email: koronavirus@msmt.cz, případně zavolat na MŠMT na telefonní čísla: + 420 770 158 757, + 420 773 752 081, + 420 773 752 601, + 420 723 447 114

Velikonoční zajíček

Vážení rodiče a milé děti, chtěli bychom alespoň trochu zpříjemnit našim dětem a žáčkům dobu, kdy nemůžou chodit do školy a školky a účastnit se aktivit, které ve škole normálně pořádáme. Rozhodli jsme se, že připravíme pro všechny děti balíčky od “Zajíčka”, na které nám finančně přispělo SRPŠ – děkujeme. 
Balíčky budou k vyzvednutí ve vestibulu školy ve středu 31. března 2021 v čase od 9, 00 – 14, 00 hodin. Vydávat je budou zaměstnanci školy (zvoňte na školní jídelnu). Prosíme o dodržování platných hygienických předpisů.
Pokud si někdo v tomto čase opravdu nestihne velikonoční balíček vyzvednout, bude si možné jej na své jméno vyzvednout po 14, 00 hodině až do 18, 00 hodin ve vinotéce “Viva la vina” u paní Mirky Pošíkové, které tímto velmi děkuji. 
Přeji Vám i celé vaší rodině krásné prožití velikonočních svátků, hlavně hodně pohody a zdraví.

Mgr. Jana Fialová, ředitelka