Obnovení provozu mateřské školy.

Na základě povoleni KHS obnovujeme od čtvrtka 17. září 2020 provoz mateřské skoly, ale pouze pro ty děti, jimž byl KHS oznámen druhý negativní výsledek testu na COVID-19.

Informace, která byla na odběrovém místě, že negativní výsledek se nesděluje, a pozitivní výsledek testu se oznamuje do 24 hodin NENÍ V TUTO CHVÍLI PLATNÁ! Každý testovaný je kontaktován KHS.

Provoz MŠ bude se zpřísněnými hygienickymi opatřeními, děti předávejte učitelce po předchozím zazvonění ve vestibulu školy. Vstup cizích osob je do školy zakázán. (Výjimky pouze po domluvě s ředitelkou školy.) Hygienická pravidla pro školy, viz. aktuální nařízení MZ.

Obnovení provozu základní školy

Na základě povolení KHS obnovujeme v pondělí 14. září provoz základní školy. Vyučování bude probíhat dle obdrženého rozvrhu.

Škola bude v provozu za zpřísněných bezpečnostních podmínek. Ve společných prostorech je nutné nosit roušku. (Dejte prosím dítěti s sebou raději dvě.) Rodičům je zakázán vstup do vnitřních prostor školy. Po příchodu zazvoňte na družinu a nahlaste příchod dítěte družinářce. Poté školu co nejdříve opusťte. Budete-li nutně potřebovat vstoupit do školy, obraťte se telefonicky předem na některého pedagoga a po domluvě vám bude vstup do školy umožněn. Při vyzvedávání dětí opět zvoňte a vyčkejte příchodu dítěte před školou.

Mateřská škola zůstává nadále uzavřena. Vyčkáváme na povolení od KHS. Sledujte webové stránky.

Děkujeme za pochopení.

Testování dětí z MŠ na covid-19

Termín povinného testování dětí a učitelek z MŠ na covid – 19 je čtvrtek 10. září v 8.30 hodin na odběrovém stanovišti v jablonecké nemocnici. (u heliportu). Všichni musí mít zakryté dýchací cesty!

Žáci ZŠ se ke kontrolnímu testování dostaví v pátek 11. září od 9 hodin. Žádanka od dětské lékařky není třeba – zařízeno ze strany KHS.

Uzavření mateřské školy

Dle nařízení Krajské hygienické stanice uzavíráme mateřskou školu z důvodu potvrzeného pozitivního testu na covid-19 u dítěte. Do povinné karantény s okamžitou platností nastupují děti z mateřské školy, které navštěvovaly školku do pátku 4. září. Rodiče, jejichž dětí se toto opatření týká budou během středy 9. září kontaktováni KHS, která jim sdělí termín povinného testování dětí z MŠ. Karanténa pro děti z MŠ prozatím trvá do 14. září.

Chápeme, že je pro mnohé z vás tato situace značně náročná a nepřehledná. Vše komplikuje skutečnost, že je v karanténě celý pedagogický sbor a nikdo z nás, nemá přístup do školy. Není v našich silách kontaktovat všechny rodiče osobně, proto žádáme, abyste několikrát denně sledovali webové stránky. Budeme se snažit, aby zde byly stále nejaktuálnější informace. Veškeré naše kroky nyní řídí Krajská hygienická stanice. I my musíme trpělivě čekat na další vyrozumění.

Děkujeme za vaší trpělivost

Další postup pro rodiče a děti v karanténě

Všechny děti a rodiče, kteří jsou v karanténě z důvodu návštěvy naší školy 1. září, se dostaví v pátek 11. září mezi 9 a 11 hodinou na kontrolní stěry opět do jablonecké nemocnice. Žádanka ke stěru od obvodního lékaře není nutná – již zařízeno ze strany KHS.

ZŠ se v pondělí otevře pouze v případě, že budou již všechny kontrolní testy vyhodnoceny a všechny budou negativní. V opačném případě budeme postupovat dle dalšího nařízení KHS.

Povinná karanténa nadále trvá do 11. září i pro případy, kdy byl výsledek prvního testu negativní. V tuto chvíli není možné považovat dítě za zdravé a karanténu porušovat ani v případě, že nevykazuje žádné příznaky onemocnění. Děkujeme za ohleduplné chování. Sledujte pravidelně informace na tomto webu.

Informace k výuce žáků v karanténě

Učivo na tento týden, kdy je celá ZŠ v karanténě, bylo zasláno všem rodičům e-mailem. Zkontrolujte si prosím, zda vám pracovní materiály dorazily a popřípadě kontaktujte třídní učitelku.

Do budoucna připravujeme novou formu distanční výuky prostřednictvím Google třídy. Podrobné informace o jejím fungování předneseme na třídních schůzkách. O termínu konání schůzek budeme informovat na základě vyjádření KHS.

Všichni věříme, že se budeme moci v pondělí 14. září sejít ve škole a zahájit běžnou výuku.

Sledujte prosím pravidelně informace zveřejňované na tomto webu.

Informace pro alergiky a chronicky nemocné děti

Ředitelka školy může ve školním řádu ošetřit problematiku nemocných dětí, v rámci ochrany zdraví a bezpečnosti jí to dokonce ukládá v § 29 školský zákon. 

Podrobné stanovisko MŠMT naleznete na https://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/nejcastejsi-dotazy-k-predskolnimu-vzdelavani-3-dotazy-k

Pokud dítě patří do skupiny chronicky nemocných dětí a vykazuje respirační potíže, je třeba požádat praktického lékaře pro děti a dorost o potvrzení, že se nejedná o infekční onemocnění. Po odevzdání lékařského potvrzení bude dítěti umožněn vstup do budovy školy. Potvrzení se odevzdává pouze jednou. Forma potvrzení není určena, postačí jakýkoli písemný záznam o alergii či chronickém onemocnění dítěte s originálním podpisem a razítkem ošetřujícího lékaře.

Podrobnosti a více naleznete na https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1

Uzavření základní školy z důvodu potvrzeného výskytu covid -19

Z důvodu potvrzeného výskytu nákazy covid – 19 v naší škole, uzavírá Krajská hygienická stanice naší základní školu a to s okamžitou platností. Všichni žáci základní školy, pedagogický sbor základní školy a rodiče, kteří se zúčastnili slavnostního zahájení školního roku 1. září, jsou počínaje dneškem v povinné karanténě. O této skutečnosti byli všichni dotčení, dle pokynů KHS telefonicky informováni a v pondělí 7. září se dostaví k povinnému testování v jablonecké nemocnici – odběrové místo provozní budova H02. Karanténa je prozatím vyhlášena do 11. září.

Tato opatření se netýkají dětí, navštěvující mateřskou školu ani učitelek z mateřské školy. MŠ zůstává nadále v běžném provozu.

Další pokyny budou zveřejňovány postupně, jak k nám budou přicházet. K výuce žáků v následujícím týdnu se vyjádříme co možná nejdříve. Děkujeme za pochopení.

Žádáme všechny rodiče, aby dodržovali nařízená opatření. Chápeme, že pro mnohé z vás znamenají značné komplikace ale pouze zodpovědné chování rodičů může pomoci předcházet těmto nepříjemným situacím.

Ministerstvo zdravotnictví zdůrazňuje, že klíčová je osobní zodpovědnost a dodržování nařízení vlády a Ministerstva zdravotnictví, to znamená neopouštět karanténu v domácích podmínkách. Je důležité také zdůraznit, že karanténou chráníme nejen sebe, ale také své okolí a celou společnost. Nedodržení karantény může být postihováno také zpětně, a to až do výše 3 miliony Kč. Na dodržování kontrol spolupracuje s hygienickými stanicemi také Policie ČR. 

Definice karantény dle metodického pokynu ministerstva zdravotnictví:
Karanténou se rozumí lékařské vyšetřování zdravé fyzické osoby, která byla ve styku s infekčním onemocněním a její oddělení od ostatních fyzických osob s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění touto osobou v období, kdy by se mohlo šířit. Po dobu trvání karantény se infekční onemocnění u osoby v karanténě projeví/potvrdí, nebo neprojeví/nepotvrdí.
Definice dle §2, odst. 7a zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví zní: „(karanténou) se rozumí oddělení zdravé fyzické osoby, která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním nebo pobývala v ohnisku nákazy (dále jen “fyzická osoba podezřelá z nákazy”), od ostatních fyzických
osob a lékařské vyšetřování takové fyzické osoby s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit.“

Jak se chovat v karanténě