Červená třída

Červenou třídu navštěvují žáci prvního a druhého ročníku. Třídní učitelkou je Mgr. Lenka Janderová. Výtvarnou a hudební výchovu zde vyučuje Mgr. Jana Slavíčková Balatková. Při vyučování je přítomna asistentka pedagoga Marcela Kisilová.

Rozvrh hodin 1. ročníku

  8.00
8.45
8.55
9.40
10.15
11.00
11.10
11.55
12.05
12.50
13.00
13.45
pondělí ČJMA ČJ PV
úterý ČJMAČJVV
středa ČJMAPRVTV
čtvrtek ČJMAAJHV
pátek ČJČJPRV TV

Rozvrh hodin 2. ročníku

  8.00
8.45
8.55
9.40
10.15
11.00
11.10
11.55
12.05
12.50
13.00
13.45
pondělí ČJ MA ČJ PV ČJ
úterý ČJ MA ČJ VV MA
středa ČJ MA PRV TV
čtvrtek ČJ MA AJ HV
pátek ČJ ČJ PRV TV