Červená třída

Červenou třídu navštěvují žáci druhého a třetího ročníku. Třídní učitelkou je Mgr. Lenka Janderová, která vyučuje český jazyk, matematiku, prvouku, tělesnou výchovu a anglický jazyk druhého ročníku. Anglický jazyk pro třetí ročník, výtvarnou a pracovní výchovu vyučuje Mgr. Monika Hrdličková. Hudební výchovu vyučuje Kateřina Blažková. Při vyučování je přítomna asistentka pedagoga Ing. Alena Rýžáková.

Rozvrh hodin 2. ročníku

  8.00
8.45
8.55
9.40
10.15
11.00
11.10
11.55
12.05
12.50
pondělí ČJPRV MA ČJ
úterý AJMATVČJ
středa ČJMAVVHV
čtvrtek ČJMAČJPRV TV
pátek ČJČJMA ČJ PV

Rozvrh hodin 3. ročníku

  8.00
8.45
8.55
9.40
10.15
11.00
11.10
11.55
12.05
12.50
13.00
13.45
pondělí ČJ PRV AJ ČJ MA
úterý AJ MA TV ČJ PRV
středa ČJ MA VV HV
čtvrtek ČJ MA ČJ PRV TV
pátek ČJ AJ MA ČJ PV