Červená třída 1. a 4. ročník

Červenou třídu navštěvují žáci prvního a čtvrtého ročníku. Třídní učitelkou je Mgr. Marie Šulcová. Při vyučování jsou přítomny dvě asistentky pedagoga – Marcela Kisilová a Darina Hnízdilová. Anglický jazyk zde vyučuje Mgr. Zuzana Svárovská., hudební a tělesnou výchovu vyučuje Kateřina Krásná. Ve třídě je 11 prvňáků a 3 čtvrťáci.

Rozvrh hodin 1. ročníku

  8.00
8.45
8.55
9.40
10.15
11.00
11.10
11.55
12.05
12.50
pondělí ČJ MA ČJ ČJ  
úterý ČJ MA AJ PV  
středa ČJ PRV HV TV
čtvrtek MA ČJ ČJ TV
pátek ČJ MA PRV VV  

Rozvrh hodin 4. ročníku

  8.00
8.45
8.55
9.40
10.15
11.00
11.10
11.55
12.05
12.50
pondělí ČJ MA čtení/psaní čtení/psaní Vl
úterý ČJ MA AJ PV AJ
středa ČJ MA HV TV
čtvrtek MA ČJ AJ AJ TV
pátek ČJ MA VV VV