Červená třída

Červenou třídu navštěvují žáci čtvrtého a pátého ročníku. Třídní učitelkou je Mgr. Eva Hrnčířová Šimečková. Anglický jazyk zde vyučuje Mgr. Monika Hrdličková, tělesnou, výtvarnou, pracovní a hudební výchovu Alena Škodová.

Rozvrh hodin 4. ročníku

  8.00
8.45
8.55
9.40
10.15
11.00
11.10
11.55
12.05
12.50
13.00
13.45
pondělí ČJČJ MA AJTV
úterý ČJČJMAAJ PV
středa ČJHVAJMA TV
čtvrtek ČJVVVVMA
pátek ČJMAAJ VL

Rozvrh hodin 5. ročníku

  8.00
8.45
8.55
9.40
10.15
11.00
11.10
11.55
12.05
12.50
13.00
13.45
pondělí ČJ ČJ MA AJ TV
úterý ČJ ČJ MA VL PVICT
středa ČJ HV AJ MATV
čtvrtek ČJ VV VV MA
pátek ČJ MA AJ VL