Červená třída

Červenou třídu navštěvují žáci třetího a čtvrtého ročníku. Třídní učitelkou je Mgr. Zuzana Krupková. Výtvarnou výchovu a pracovní výchovu zde vyučuje Mgr. Monika Hrdličková, tělesnou a hudební výchovu Mgr. Helena Lánská. Při vyučování je přítomna asistentka pedagoga – Darina Hnízdilová.

Rozvrh hodin 3. ročníku

  8.00
8.45
8.55
9.40
10.15
11.00
11.10
11.55
12.05 / 13.00
12.50 / 13.45
pondělí ČJMA ČJ PRV PV
úterý MAČJAJ VV / VV
středa MAČJAJPRV TV
čtvrtek ČJMAPRVČJ HV
pátek MAČJČJ AJ TV

Rozvrh hodin 4. ročníku

  8.00
8.45
8.55
9.40
10.15
11.00
11.10
11.55
12.05 / 13,00
12.50 / 13.45
pondělí ČJ MA ČJ VL PV
úterý AJ MA ČJ AJ VV / VV
středa MA ČJ AJ TV
čtvrtek ČJ MA HV AJ
pátek MA ČJ ČJ TV