Mateřská škola

Kontaktní tel.: 723 336 099

Mateřská škola s kapacitou 26 dětí – zpravidla od 3 let do 6 (7) let je věkově smíšená.

Výhodou smíšené třídy je větší samostatnost a osobnostní rozvoj dětí. Děti se učí respektovat ať větší či menší kamarády. Při práci s předškoláky lze sledovat podrobně každého z nich, zaměřovat a vracet se k tomu, co jim nejde, ti šikovní jdou dál. Mladší děti se učí toleranci, respektují práci předškoláků, volí si klidnější hry. Předškoláci se učí soustředění na práci i když jsou ve třídě i menší děti.

Výhodou je také skutečnost, že se v patře nachází základní škola, tak přechod z mateřské školy do základní nečiní našim dětem problém. Když přejdou do školy, mají kamarády i ve vyšších ročnících, setkávají se pak na obědě, v družině a při společných činnostech.

O děti se v naší jednotřídní mateřské škole starají učitelky Mgr. Zuzana Svárovská a Kateřina Krásná.