Mateřská škola

Mateřská škola je rozdělena na dvě třídy.

Třída předškoláků „SOVIČKY“ v prvním patře – tel.: 603 716344

Třída mladších dětí “ ŽABIČKY“ v přízemí – tel.: 704 236 762

Poplatky za vzdělávání v mateřské škole:

  • 400 Kč – děti s polodenní, celodenní docházkou
  • 100 Kč – děti, které nebyly v mateřské škole ani jeden den v měsíci, na základě žádosti a schválení ředitelkou školy
  • Děti v posledním roce předškolní docházky poplatek neplatí
  • Tento poplatek je využit na materiální vybavení mateřské školy – výtvarné potřeby, hry, hračky, ale i nábytek apod.

Platby zasílejte na účet školy: číslo účtu: 224 059 159/0300, variabilní symbol dítěte je vyvěšen na nástěnce v MŠ. Poplatek za vzdělávání v MŠ se platí předem. Prosíme o uhrazení do 15. dne v měsíci. (za září – do 15. září, atd.) Neplacení poplatků v MŠ může být důvodem k vyloučení dítěte z MŠ (Školský zákon č. 561/2004 Sb., Školní řád).

Platbu je možné hradit trvalým příkazem, během roku se nemění. Hotovostní platba není možná.

Od školního roku 2019/2020 je mateřská škola dvoutřídní. Ve třídě, která se nachází v prvním patře, jsou předškolní děti. V přízemí je třída smíšená pro mladší děti. Výhodou smíšené třídy je větší samostatnost a osobnostní rozvoj dětí. Děti se učí respektovat ať větší či menší kamarády. Výhodou je také skutečnost, že se v patře nachází základní škola, tak přechod z mateřské školy do základní nečiní našim dětem problém. Když přejdou do školy, mají kamarády i ve vyšších ročnících, setkávají se pak na obědě, v družině a při společných činnostech.