Modrá třída

Modrou třídu navštěvují žáci druhého a pátého ročníku základní školy. Třídní učitelkou je Mgr. Jana Fialová, která zde vyučuje český jazyk a výtvarnou výchovu. Anglický jazyk vyučuje Mgr. Zuzana Krupková. Pracovní výchovu a ICT Mgr. Monika Hrdličková, vlastivědu, přírodovědu, prvouku, matematiku a tělocvik vyučuje Mgr. Helena Lánská. Při vyučování je přítomna asistentka pedagoga Eva Donatová.

Rozvrh hodin 2. ročníku

  8.00
8.45
8.55
9.40
10.15
11.00
11.10
11.55
12.05
12.50
pondělí ČJ ČJ ČJ   AJ
úterý ČJ ČJ VV PRV   MA
středa ČJ ČJ MA TV
čtvrtek ČJ MA MA HV PV
pátek ČJ MA PRV TV  

Rozvrh hodin 5. ročníku

  8.00
8.45
8.55
9.40
10.15
11.00
11.10
11.55
12.05 — / — 13.00
12.50 — / — 13.45
pondělí ČJ ČJ VL VL AJ
úterý AJ ČJ VV VV MA
středa ČJ MA ČJ TV
čtvrtek ČJ MA MA HV PV — / — ICT
pátek ČJ MA AJ TV