Informace k otevření mateřské školy

Vážení rodiče,

podle souboru hygienických pokynů pro MŠ  specifikujeme podmínky, za kterých bude obnoven provoz mateřské školy do konce června 2020.

Vnímáme, že rodiče mohou mít obavu své dítě za stávající situace do mateřské školy dávat. Proto potřebujeme nejpozději do 13. 5. 2020 vědět, jaký je reálný zájem o docházku vašich dětí do MŠ, abychom dle vašeho zájmu mohli rozhodnout o termínu a podmínkách znovuotevření MŠ. Prosíme, abyste k vašemu rozhodnutí přistoupili velmi zodpovědně a své stanovisko potvrdili v dotazníku, který je na webových stránkách školy. Dotazník je možné poslat na email školy, vhodit do poštovní schránky u vchodu do školy, zaslat poštou.

Termín otevření mateřské školy – po dohodě se zřizovatelem je předpokládané znovuotevření mateřské školy stanoveno na 25. 5. 2020 (stejně jako u základní školy).

Informace k otevření základní školy

Vážení rodiče,

sděluji Vám, že na základě rozhodnutí MŠMT se opětovně otevírají školy. Jedná se o I. stupeň základního vzdělávání od 25. 5. 2020. Je pouze na dobrovolnosti rodičů, zda této nabídky využijí. Škola nebude sledovat absenci žáků. Docházka není povinná. I nadále bude pokračovat distanční vzdělávání, které budou zabezpečovat pedagogové jako doposud.

Při porušování hygienických pravidel a opatření bude žák ze školní skupiny vyloučen. Nařízení musí dodržovat jak žáci, tak rodiče – zejména zákaz vstupu rodičů do budovy. Příchod před školu je možný až v 8 hodin, není možné žáky do budovy vpustit dříve!

Projekt děti na startu

Projekt děti na startu nebude již v tomto školním roce probíhat ani pro děti z mateřské školy. Účastnický poplatek, který jste uhradili, bude započítán do nového školního roku. Pokračovat bude opět v září 2020.

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

Vzhledem k mimořádným opatřením v ČR bude zápis do MŠ organizován bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole a to v době od 2. do 16. května 2020.

Kapacita naší mateřské školy je 40 dětí ve dvou třídách. V současné době máme 14 volných míst pro nově zapisované děti.

Přihlášku ke stravování nezasílejte společně s žádostí o zápis dítěte. Odevzdávejte až s nástupem do mateřské školy.

K domácí výuce

Vážení rodiče,

chci vám touto formou poděkovat, jak domácí výuku s našimi žáky doma zvládáte. Vím, že tato situace není lehká pro nikoho z nás. Ráda bych vás ujistila, že pokud něco nezvládnete, nic se neděje, až se do školy zase vrátíme, vše doženeme. Pokud něčemu vaše děti nerozumí, případně nezvládají, učitelky po návratu do školy s nimi proberou, případně se domluvíme na doučování – v této době využívejte uvedené konzultace s učitelkami.

Při domácí výuce využívejte (pokud máte možnost) specializované portály, které jsou již uvedeny v úvodu u týdenních plánů (dále například www.skolakov.eu), programy České televize UčiTelkaOdpoledkaŠkola doma pro přípravu na přijímací zkoušky, program ČT edu s několika tisíci krátkých videí pro jednotlivé vyučovací předměty, apod. Děti zapojujte do domácích prací – nechte je připravit snídani, pomoci vám s vařením, vyluxovat, utřít prach, ustlat postel, uklidit si pokojíček, atd. Mohou vám také pomáhat venku na zahradě.

Nechceme a nebudeme vás v této době ještě více zaměstnávat, proto nepožadujeme okamžitou informaci o stavu práce žáků pravidelným ofocením pracovních listů.

Mgr. Jana Fialová, ředitelka školy

Vyjádření ředitelky k samostudiu

Vážení rodiče,

na základě našeho dnešního telefonického hovoru třídními učitelkami upřesňuji informace k samostudiu našich žáků. Spojení na učitelky:

Mgr. Jana Fialová – telefon: 723 345 317, email: skolanovavesnn@seznam.cz

Mgr. Zuzana Svárovská – telefon: 739 037 900, email: z.svarovska@email.cz

Mgr. Monika Hrdličková – email: monika.211.hrdlickova@seznam.cz

Pokud potřebujete s učivem poradit, ozvěte se telefonicky mezi 10–12 hodinou, nebo přes email.

Naši žáci jsou zvyklí pracovat samostatně, ale vaši pomoc jistě ocení.

Věřím, že náročnou situaci společně zvládneme a všichni se ve zdraví opět sejdeme ve škole!

V Nové Vsi nad Nisou, dne 30. března 2020

Mgr. Jana Fialová, ředitelka školy

Zápis k povinné školní docházce

Z důvodu mimořádných opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 vydalo MŠMT opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje: organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou. Pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovit dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

Žádost musí podepsat oba zákonní zástupci (rodiče) dítěte! Určí v ní jednoho, který bude vyřizovat záležitosti spojené s přijetím k základnímu vzdělávání. Vyplněnou žádost odešlou – nejlépe do 10. dubna 2020 do školy (pokud někdo nestihne, nebo z jiného důvodu – lze se domluvit s ředitelkou):

 • poštou
 • datovou schránkou (ID datová schránka: e94pe7k)
 • emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen obyčejný email)
 • osobně vloží do poštovní schránky u vchodu školy

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme ve škole pro zapsané děti a jejich rodiče i motivační část zápisu, aby o ni nepřišli. Bude zaměřena na seznámení se s prostředím školy, výukovým programem, učiteli a prostory školy.

Další záležitosti a informace k zápisu budou řešeny jen s těmi, kteří zašlou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání na naší škole.

Ve školním roce 2020/2021 bude výuka v prvním ročníku probíhat v samostatné třídě (budeme malotřídní základní škola I. stupně ZŠ se třemi třídami). Všechny pomůcky a potřeby naši prvňáčci dostanou z finančních prostředků od zřizovatele a MŠMT.

Naše škola:

 • Výuka anglického jazyka již od 1. ročníku
 • Úspěchy našich žáků ve vzdělávání v národním testování SCIO (více na webu školy)
 • Postupné vylepšování exteriéru i interiéru školy (nový nábytek ve třídách…atd.)
 • Sport – každý školní rok: plavecký výcvik, výuka bruslení, lyžařský kurz (SKI areál Ještěd), Děti na startu (hry všestrannosti), na škole kroužek „Mažoretky“
 • Environmentální a ekologická výchova (eko centra, projektové dny, soutěže atd.)
 • Šablony II – nový interaktivní panel, tablety, počítače – používané ve výuce
 • Práce s žáky se specifickými výukovými problémy (integrace, inkluze)
 • Rodinné prostředí – vytváření kladného postoje ke kamarádům a k místu, kde žijeme
 • Více na: www.skolanovavesnn.cz a Facebooku: ZŠ a MŠ Nová Ves nad Nisou