Pokyny pro rodiče dětí z MŠ

Seznam dětí bude vyvěšen na dveřích.

Sovičky – děti narozené do 31.8.2017 + děti, které Sovičky navštěvovaly v předchozím školním roce

Žabičky – děti narozené po 1.9.2017

Žabičky

Zazvoňte na zvonek s nápisem Žabičky, paní učitelka Vás pustí dovnitř. Na dveřích si najdete značku Vašeho dítka, botníček je označen i jménem dítěte. Můžete si prohlédnout třídu, ale prosíme, neprodlužujte zbytečně odloučení. Dítě to pak snáší hůře. Převlečte ho, popřejte krásný den, předejte  paní učitelce. Důvěřujte nám,  v případě, že by dítě hodně plakalo, budeme Vás informovat. Nezapomneňte dětem vše podepsat a ukázat, aby věděly, že je to jejich. Nezapomeňte oblečení na ven + náhradní oblečení pro případ nehody. První měsíc doporučujeme vyzvedávat dítě po obědě. Pokud bude spát, dejte nám podepsané pyžamko! Od dalšího týdne si budeme děti přebírat po zazvonění hned u botiček – rodiče již nebudou chodit do šatny. 

Sovičky

Zazvoňte na zvonek Sovičky, paní učitelka Vás pustí do školy. Ve vestibulu s dětmi najděte značku – označenou jménem. Tam si děti uloží boty. První týden můžete děti doprovodit do šatny před třídou a prohlédnout si třídu. Od druhého týdne bude paní učitelka děti přebírat ve vestibulu po zazvoněni. Rodiče do poschodí už chodit nebudou. 

Prosíme rodiče o používání návleků!!!!

Plánované akce pro nejstarší děti z MŠ

19. 9. Včelí království Divizna Liberec

Od 22. 9. plavání v městském bazénu Jablonec. Zúčastní se celkem 10 lekcí za 650 Kč. Jedna lekce trvá 40 minut. K ceně bude připočtena částka za dopravu (ujasníme).

Prosíme rodiče o potvrzení účasti u p .uč. Kadeřávkové.

Možnost zapojení do výzkumu

Vážení ředitelé, vážení učitelé, vážení rodiče,
v letošním roce realizujeme nový výzkum, který se věnuje rizikovému fenoménu, který se nazývá sharenting a který se týká především rodičů. Sharenting je vlastně rizikové sdílení citlivých informací o dítěti (fotografie, videa) především v online prostředí a začíná představovat významný problém, který má dopad na bezpečnost dětí v online prostředí.

V našem výzkumu se zaměřujeme na to, co čeští rodiče o svých dětech sdílejí, co považují za bezpečné, zda jejich děti se sdílením materiálů souhlasí, jak rodiče reagují, pokud je dítě požádá o smazání fotografií apod. Rádi bychom vás proto požádali o sdílení našeho výzkumného nástroje mezi rodiče (pokud jste i vy rodiči, můžete se do výzkumu samozřejmě také zapojit).

Dotazník je k dispozici zde: https://forms.office.com/…UMC
(Dotazník je určen rodičům dětí mladších 18 let.)

Výzkum je zcela ANONYMNÍ. Výsledky výzkumu přispějí ke zlepšení bezpečnosti dětí v online prostředí a také přispějí k zefektivnění prevence cílené právě na rodiče.

Velmi děkujeme za Váš čas a za to, že budete nástroj sdílet mezi další rodiče!

Výzkumný tým E-Bezpečí

Výzkum realizuje tým projektu E-Bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci s podporou společnosti Microsoft. Veškeré údaje o respondentech (demografická data) budou využita pouze a výhradně ke statistickému zpracování, nikoli ke komerčnímu či nekomerčnímu využití. Data jsou anonymizována a nejsou a nebudou předávána třetím stranám.

Akce plánované do konce školního roku

1.6. Oslava MDD

1.6. Zápis pro děti z Ukrajiny

2.6. Školní výlet – Mirakulum – Sovičky, 1.,2. a 3. ročník ZŠ

3.6. Dravci v akci – na zahradě školy

6.6. Školní výlet – Žabičky

15.6. Školní výlet – 4. a 5. ročník

21.6. Dopravní hřiště – 4. a 5. ročník

24.6. Rozloučení se školním rokem, pasování školáků – na zahradě školy

Informace k zápisu ukrajinských dětí

Zápis ukrajinských dětí MŠ a žáků ZŠ pro školní rok 2022/2023

koná se ve středu 1. 6. 2022 od 12.00 do 14.00 hodin

Zápis je určen výhradně pro děti, jejichž rodičům (i dětem) byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Prosím vezměte s sebou:
– vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR
– doklad (pas) zákonného zástupce
– (je-li k dispozici) rodný list dítěte
Přijímáme děti ze spádové oblasti školy.


Спеціальний набір дітей з України до дитячих садків та початкових шкіл Відбувається набір українських дітей та учнів на 2022/2023

навчальний рік в середу, 1 червня 2022 р. з 12:00 до 14:00.

Реєстрація призначена виключно для дітей, батькам (у тому числі дітям) надано тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні.

Будь ласка, візьміть з собою: 
– віза для перебування понад 90 днів з метою перебування на території Чеської Республіки 
– документ (паспорт) законного представника 
– (за наявності) свідоцтво про народження дитини 
Приймаємо дітей із території школи.