Petice ve škole

Vážení rodiče a přátelé školy,

pokud nás chcete podpořit ve stávce, prosíme o Váš podpis na petiční arch, který je ve vestibulu školy. Naši zaměstnanci se do stávky zapojí všichni, což ztvrdili svým podpisem. Nebojujeme za sebe, ale za naše děti!

Děkujeme za podporu.

ZŠ a MŠ Nová Ves nad Nisou se stávky ZÚČASTNÍ a provoz bude přerušen!!

Vážení rodiče,

Na 27.11.2023 vyhlásila Českomoravská konfederace odborových svazů stávku. Cílem protestu je vyjádřit nesouhlas s plánovanými změnami a zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy. Naše škola se v tento den ke stávce připojí, bude po celý den uzavřena.

Změny, které mají být ve školství zavedeny, by ve svém důsledku poškodily pozitivně nastartovaný vývoj resortu. Mají se dotknout všech pracovníků v oboru, ale i kvality výuky našich dětí.

Ve stávce školských odborů nejde o platy pedagogických pracovníků. Všichni jsme si již zvykli, že pedagogové za důstojné ohodnocení své práce nestávkují. V popředí zájmu není ani snížení objemu fondu FKSP, jakkoli je tento problém ožehavý. Jde nám především o nepedagogické pracovníky a asistenty, bez kterých je provoz škol nemyslitelný.

Ministerstvo financí navrhuje snížit reálnou výši platů kuchařek, uklízeček a školníků a tisíce těchto pozic na školách zrušit. Samotné financování nepedagogických pracovníků převést na zřizovatele.

V plánu je i drastické snížení počtu asistentů pedagoga, kteří pomáhají dětem se specifickými poruchami začlenit se do kolektivu a zvládat učivo základní školy. Nejde o to, že by tyto děti do škol v budoucnu nebyly začleňovány. Tyto děti v nich budou i nadále a dle signálů ze školských poradenských zařízení jich naopak bude přibývat. Škola bude muset zvládnout individuální přístup k těmto dětem, často bez podpory asistenta. Každý si umí představit, na čem a kom se tato nepříznivá situace odrazí.

Mimo jiné jsou zde i další návrhy: zrušení školkovného, zrušení odkladu školní docházky, omezení finančních prostředků na pomůcky, zvyšování počtu žáků ve třídách či omezení počtu volitelných předmětů, rušení malotřídních škol. Nepříznivě by na kvalitu výuky dopadlo i zrušení dělených hodin, které pedagogům umožňuje aplikovat individuální přístup k jednotlivým žákům.

Vážení rodiče, bojujeme za budoucnost našeho školství. Výdaje na vzdělávání nejsou dluhem, ale investicí do budoucnosti. Naše požadavky jsou legitimní – jde nám o udržení kvality vzdělávání. Doufáme, že touto cestou se podaří zvrátit plánované nepříznivé změny.

Děkujeme za pochopení

Pracovníci Základní školy a mateřské školy Nová Ves nad Nisou

Doprava během úplné uzavírky ve směru Smržovka

Autobusová linka ze směru Jablonec nad Nisou bude v pátek 10. 11. končit na parkovišti u penzionu Maják. Zde neparkovat!!!!

Zaměstnance školy a rodiče žáků a dětí žádáme, aby v tento den parkovali u hřbitova a v okolí fotbalového hřiště. Dále můžete na krátkou chvíli parkovat auto podél silnice ze směru od Dolní Černé Studnice.

Omezení autobusové linky se týká i pondělí 13. 11., ale raději sledujte aktuální situaci. Je možné, že autobus pojede již ze zastávky u obecního úřadu.

Parkování také dle aktuální situace.

Děkujeme za pochopení.

Dbejte, prosím, zvýšené opatrnosti.

Oznámení o přerušení provozu MŠ

Ve dnech 26. a 27. října (podzimní prázdniny ZŠ) bude přerušen provoz mateřské školy. V budově bude probíhat výměna kotlů, a proto jsme nuceni mateřskou školu uzavřít. Děkujeme za pochopení.

Upozornění

Vážení rodiče,

z důvodu bezpečnosti vašich dětí i vaší, prosíme využívejte parkoviště u samoobsluhy po dobu budování vodovodu u školy. Zároveň vás žádáme o zvýšenou pozornost při cestě do školy. Třídní učitelky děti ještě poučí. Děkujeme za pochopení.

Třídní schůzky pro MŠ

Třídní schůzky pro rodiče dětí z MŠ se konají ve čtvrtek 14. 9. od 16 hodin ve třídě Žabiček. Po úvodní části se můžete informovat na své děti v jednotlivých třídách.

Ředitelské volno pro žáky ZŠ

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) vyhlašuje ředitelka školy pro žáky dne 29. 9. 2023 z provozních a technických důvodů ředitelské volno.

Mateřská škola bude v provozu.