Aktuálně k výskytu Covid 19 v MŠ

Oddělení Žabiček

V oddělení Žabiček byla při testování odhalena pozitivita na Covid 19 u dítěte, které navštívilo toto oddělení ještě v pondělí 15. 2. a proto se povinná karanténa pro děti, které byly v MŠ v tento den prodlužuje do čtvrtka 25. 2. včetně. Pokud se u někoho objeví příznaky nemoci, bude dle KHS nutné test opakovat, aby se vyloučilo, že neonemocněly až na konci inkubační doby. V takovém případě kontaktujte dětského lékaře.

Dětem, jejichž rodiče akceptovali upozornění na možnost výskytu viru a děti do školky v pondělí již nedali, karanténa končí v neděli 21. 2. (karanténa se počítá 10 dní od posledního dne možné nákazy).

Vzhledem k tomu, že jsou obě učitelky v karanténě právě do 25. 2. bude provoz oddělení obnoven v pátek 26. 2. a pouze pro děti, které nevykazují ani sebemenší příznaky nemoci. Za příznak budeme považovat i rýmu, pokašlávání či zarudlé oči apod.

Na základě zkušeností z minulých dní a doporučení KHS jsme se rozhodli přísně zachovávat homogenitu skupin a proto neumožňujeme Žabičkám, kterým karanténa skončila již v neděli, navštěvovat v následujícím týdnu oddělení Soviček. Děkujeme za pochopení.

Děti, které se budou po karanténě vracet do MŠ od 26. 2. prosíme nahlaste předem formou SMS na tel.: Žabičky 723 336 099, Sovičky 720 196 384.

Oddělení Soviček

Oddělení Soviček bude fungovat i nadále v omezeném čase a to od 6. 15 hodin do 14.30 hodin. Do školky se můžou vrátit pouze děti, jimž byla izolace prokazatelně ukončena. Protože k ukončení dochází ve většině případů pouze po telefonické konzultaci s lékařem, nebudeme akceptovat sebemenší příznak nákazy, protože v takovém případě může být dítě infekční i po uplynutí desetidenní izolace. Počítejte prosím s tím, že rodiče nezdravého dítěte budou kontaktování a vyzváni k jeho vyzvednutí i během dne.

Doplňující informace k testování MŠ na Covid 19

Pokud se u někoho, kdo je nyní v karanténě (viz. informace níže) objeví příznaky onemocnění Covid 19, nemusíte čekat na sobotní hromadné testování v mateřské škole. Máte možnost nechat dítě otestovat dříve v kterémkoliv odběrovém místě. Žádanky budou během dnešního dne vystaveny, není nutno kontaktovat dětského lékaře. I výsledek individuálně provedeného testu bude sledovat KHS a bude zohledněn v dalším postupu při stanovování karantény v naší MŠ.

Aktuality k provozu MŠ

Od úterý 16. 2. na základě nařízení KHS uzavíráme oddělení MŠ Žabičky. Všechny děti, které chodily do školky od 8. 2. do 15. 2. jsou s okamžitou platností v karanténě a to i v případě, že navštívily školku pouze jeden den. Toto nařízení se týká i dětí z oddělení Soviček. Děti podstoupí hromadné testování na Covid 19 a to v sobotu 20. 2. v 9.30 hodin v MŠ v Nové Vsi nad Nisou (je zajištěn mobilní testovací tým). Všechny děti i doprovod musí mít po celou dobu řádně nasazenou roušku a dodržovat nařízené rozestupy. Prosíme rodiče, aby dohlédli na to, že děti nebudou ve vzájemném kontaktu. Karanténa se v tuto chvíli netýká rodičů a rodinných příslušníků a potrvá minimálně do 21. 2. V případě výskytu pozitivity u některého dalšího dítěte se bude vycházet z konkrétního data poslední návštěvy školky daného dítěte. Prodloužit se může až do 25. 2.

Od úterý 16. 2. obnovujeme provoz oddělení Soviček, pouze však v omezeném čase a to od 6.15 do 14.30 hodin. Ve školce bude přítomna pouze jedna učitelka, ostatní personál je v karanténě. Do karantény nastupují i Sovičky, které navštěvovaly minulý týden oddělení Žabiček!!! Do školky mohou nastoupit pouze děti, jimž dle evidence KHS nařízená karanténa řádně vypršela.

Provoz oddělení MŠ Žabičky

Vážení rodiče, aktuálně řešíme výskyt pozitivity v oddělení Žabiček. Rozhodnutí, zda zůstane toto oddělení v provozu vydá KHS zítra, tj v pondělí 15. února ve večerních hodinách (čeká se na výsledek kontrolního testu). Tato informace bude ihned po obdržení vyvěšena na webových stránkách. Počítejte s tím, že může dojít k uzavření MŠ již od úterý 16. února.

Protože chápeme, že pro některé rodiče je tato náhlá situace obtížně řešitelná, zůstává školka v pondělí 15. února v provozu, informujeme však, že existuje teoretická možnost výskytu této nákazy u dalších dětí či personálu.

Obnovení provozu oddělení MŠ Sovičky

Vzhledem k tomu, že se pozitivita na Covid 19 objevila u několika dětí, které navštívily MŠ Sovičky ještě v pátek 5.2. prodlužuje se karanténa pro negativně testované do pondělí 15. 2. včetně (karanténa je 10 dní od posledního dne možné nákazy). Pozitivně testovaní dodržují pokyny KHS.

Provoz oddělení Soviček bude obnoven od úterý 16. 2. Z důvodu vysoké absence pedagogických pracovníků, jsme nuceni provoz tohoto oddělení časově omezit a to od 6.15 hodin do 14.30 hodin. Prosíme rodiče, kteří mohou, aby si děti vyzvedli do této doby. Po ukončení provozu tohoto oddělení, budou děti vyčkávat na příchod rodičů v oddělení Žabiček. Jiné řešení není v tuto chvíli bohužel možné, Děkujeme za pochopení.

Omezení provozu ŠD

Vzhledem k nemocnosti pedagogických pracovníků ve škole, omezujeme od 8. února provoz školní družiny a to od 7 do 16 hodin. Omezení platí do odvolání. Děkujeme za pochopení.

Uzavření oddělení MŠ Sovičky

Vzhledem k tomu, že byl v předškolním oddělení mateřské školy Sovičky zachycen výskyt pozitivity na Covid 19, je toto oddělení uzavřeno. Děti, které navštěvovaly MŠ v týdnu od 1. do 4. února, nastupují z nařízení KHS s okamžitou platností do kolektivní karantény a musí podstoupit PCR test. Žádanky na test vystaví KHS, nemusíte kontaktovat dětského lékaře. PCR test je třeba provést mezi pátým a sedmým dnem od posledního dne možné nákazy, proto se prosím k testování dostavte mezi 9. 2. a 11. 2. Navštívit můžete kterékoliv odběrové místo. Termín si rezervujte individuálně, využít můžete následující odkaz.

https://www.nemjbc.cz/cs/pacienti-a-navstevy/epidemiologicka-situace-informace/odberove-misto-testovani-covid-19.html

Děti s negativním výsledkem zůstávají v karanténě do 14. 2. včetně. Pozitivně testované bude kontaktovat KHS individuálně.

Výzva návrat všech žáků do malotřídních škol

Minulý týden obdržela ředitelka školy nabídku od Mgr. Adama Šimůnka, ředitele malotřídní školy a mateřské školy v Branticích, abychom se my, ředitelky a ředitelé malotřídních škol semkli a společně bojovali za to, abychom mohli mít ve škole všechny naše žáky bez výjimky na ročník nebo momentální organizaci výuky.  

Pan ředitel sepsal výzvu – petici, se kterou chce oslovit ministra zdravotnictví s návrhem, že v 5. stupni budou malotřídní školy vzdělávat všechny žáky. Výzvu ředitelka naší školy Mgr. Jana Fialová podepsala, souhlasí s tím, že je na čase vymanit se z pravidel pro úplné školy, protože tato pravidla jsou pro nás nelogická. Naši školu zapsala do databáze málotřídních škol, která teprve vzniká, a doufá, že i v budoucnu budeme spolupracovat.

V České republice tvoří malotřídní školy 38 % všech základních škol, celkem je v ČR 771 malotřídních škol. 

Více se o této výzvě – petici můžete dočíst na internetu na FB stránkách učitelských skupin, nebo na tn.cz, novinkách, idnes.cz, regionálním vysílání ČT a www.malotridky.org.

Platby SRPŠ na druhé pololetí

Vzhledem k současné situaci, kdy se kulturní akce nekonají prosíme rodiče, NEPOSÍLEJTE platbu – poplatek na akce na účet SRPŠ na druhé pololetí.

Informace k provozu školy

Vážení rodiče,

upozorňujeme Vás, že od pondělí 4. ledna 2021 se prezenční výuky účastní pouze žáci 1.,2. a 5. ročníku.

K tomuto datu jsou všichni žáci 1., 2. a 5. ročníku přihlášeni na obědy.

Pokud nemáte zájem o obědy, je nutné je odhlásit.   

Distanční výuka pro žáky 3. a 4. ročníku.

Tato výuka probíhá v prostředí v Google Classroom. Třídní učitelka Mgr. Zuzana Krupková organizuje online hodiny v prostředí Meet, kde také žákům zadává práci. Hodnocení práce provádí zpětnou vazbou v Google Classroom.

Žáci mají povinnost

Účastnit se on-line hodin, vypracovat a odevzdat úkoly v termínu. V případě, že žák nemá možnost připojení k internetu, má povinnost domluvit se s třídní učitelkou a vyzvedne si úkoly vytištěné ve škole a v termínu je vypracované ve škole odevzdá.

Rodiče mají povinnost

Omluvit žáka do 3 pracovních dnů, pokud žák ze zdravotních, nebo jiných závažných důvodů nesplnil úkol, nebo se nezúčastnil videokonference. V případě nemoci omluvte žáka u třídní učitelky. Neomluvené absence jsou evidovány jako neomluvené hodiny. Nevypracované úkoly hodnoceny nedostatečnou známkou jako při běžné výuce.

Žáci, kteří mají distanční výuku mají obědy od 4. 1. 2021 odhlášeny! 

Tito žáci si mohou obědy přihlásit sami a jídlo odebrat do jídlonosiče od 11:00 do 11:15 hodin.

Podmínky pro účast na prezenční výuce

  • Žák nesmí vykazovat příznaky virového onemocnění.
  • V případě, že žákovi bude nařízena karanténa nebo bude žák pozitivně testován, jsou rodiče povinni o této skutečnosti okamžitě informovat školu!
  • Provoz školy bude probíhat za dodržování přísných hygienických podmínek. Do školy mají povolen vstup pouze žáci a zaměstnanci školy, třetí osoby pouze na nezbytně nutnou dobu po domluvě se zaměstnancem školy.
  • Všichni žáci i pracovníci musí nosit po celou dobu pobytu ve škole roušku, sejmout ji mohou pouze v době konzumace jídla nebo pití.

Všichni věříme, že se brzy školní život vrátí do běžných kolejí.

Děkuji všem rodičům i žákům za skvělé zvládání výuky na dálku a za vzdálenou spolupráci a komunikaci a přeji Vám všem hodně zdraví a štěstí v novém roce 2021!

Mgr. Jana Fialová, ředitelka školy

Informace MŠMT k provozu školských zařízení