Příspěvky SRPŠ

Příspěvky SRPŠ zasílejte na číslo účtu: 2501479557/2010.

Platba za první pololetí činí 800 Kč a skládá se z: 100 Kč odhlasovaný členský příspěvek + 200 Kč finanční dar + 500 Kč záloha na kulturní akce jako jsou návštěvy divadla, exkurze, ekologická výuka apod.

Venkovní výuka žáků ZŠ

Dle doporučení MŠMT mají žáci trávit co nejvíce času venku, především v hodinách tělesné výchovy (cvičení v terénu, vycházky, atd.). Výuku jiných předmětů se také snažíme co nejvíce přesouvat do venkovních prostor. Žáci tímto posilují dnes tak potřebnou imunitu a výuka je pro ně atraktivnější.

Žádáme rodiče o zajištění vhodného oblečení a obuvi na pobyt venku. Děkujeme za pochopení.

Ukončení karantény dětí z MŠ

Děti z mateřské školy, které byly testované na covid 19 s negativním výsledkem standardně nemusí podstoupit kontrolní test. Karanténa běžně končí 10 den od posledního dne možného kontaktu s nakaženým. O ukončení karantény však vždy rozhoduje praktický lékař. Kontaktujte prosím svého dětského lékaře, který vám sdělí zda pro vás karanténa končí nebo musíte podstoupit kontrolní test. Obecně se přihlíží k aktuálnímu zdravotnímu stavu dítěte.

Děti, kterým byla karanténa ukončena mohou v pondělí 12. října nastoupit do školky.

Informace pro alergiky a chronicky nemocné děti

Ředitelka školy může ve školním řádu ošetřit problematiku nemocných dětí, v rámci ochrany zdraví a bezpečnosti jí to dokonce ukládá v § 29 školský zákon. 

Podrobné stanovisko MŠMT naleznete na https://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/nejcastejsi-dotazy-k-predskolnimu-vzdelavani-3-dotazy-k

Pokud dítě patří do skupiny chronicky nemocných dětí a vykazuje respirační potíže, je třeba požádat praktického lékaře pro děti a dorost o potvrzení, že se nejedná o infekční onemocnění. Po odevzdání lékařského potvrzení bude dítěti umožněn vstup do budovy školy. Potvrzení se odevzdává pouze jednou. Forma potvrzení není určena, postačí jakýkoli písemný záznam o alergii či chronickém onemocnění dítěte s originálním podpisem a razítkem ošetřujícího lékaře.

Podrobnosti a více naleznete na https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1

Oznámení o změně poplatků

Od 1. 9. 2020 se zvyšuje poplatek za mateřskou školu z 300 Kč na 400 Kč a to z důvodu zvýšených provozních nákladů. Děti s povinnou docházkou tj. poslední rok před nástupem do základní školy tento poplatek neplatí. Zvyšuje se též poplatek za školní družinu a to ze 100 Kč na 150 Kč.

Oznámení o přerušení provozu MŠ během prázdnin

Po předchozím projednání se zřizovatelem a na základě §3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a §8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání v platném znění a v souladu se školním řádem bude přerušen provoz mateřské školy a školní družiny v době hlavních prázdnin od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020.

Mateřská škola – přerušení provozu od 1. 7. 2020 do 21. 8.2020 (provoz MŠ bude opět zahájen v pondělí 24. 8. 2020

Výše úplaty pro přihlášené děti k prázdninovému provozu v mateřské škole v měsíci srpnu 2020 je stanovena na 100,- Kč.

Školní družina – přerušení provozu po celou dobu hlavních prázdnin (1. 7. 2020 – 31. 8. 2020).

Zahájení školního roku 2020/2021 v úterý 1. 9. 2020

Mgr. Jana Fialová, ředitelka školy