Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

Vzhledem k mimořádným opatřením v ČR bude zápis do MŠ organizován bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole a to v době od 2. do 16. května 2020.

Kapacita naší mateřské školy je 40 dětí ve dvou třídách. V současné době máme 14 volných míst pro nově zapisované děti.

Přihlášku ke stravování nezasílejte společně s žádostí o zápis dítěte. Odevzdávejte až s nástupem do mateřské školy.

K domácí výuce

Vážení rodiče,

chci vám touto formou poděkovat, jak domácí výuku s našimi žáky doma zvládáte. Vím, že tato situace není lehká pro nikoho z nás. Ráda bych vás ujistila, že pokud něco nezvládnete, nic se neděje, až se do školy zase vrátíme, vše doženeme. Pokud něčemu vaše děti nerozumí, případně nezvládají, učitelky po návratu do školy s nimi proberou, případně se domluvíme na doučování – v této době využívejte uvedené konzultace s učitelkami.

Při domácí výuce využívejte (pokud máte možnost) specializované portály, které jsou již uvedeny v úvodu u týdenních plánů (dále například www.skolakov.eu), programy České televize UčiTelkaOdpoledkaŠkola doma pro přípravu na přijímací zkoušky, program ČT edu s několika tisíci krátkých videí pro jednotlivé vyučovací předměty, apod. Děti zapojujte do domácích prací – nechte je připravit snídani, pomoci vám s vařením, vyluxovat, utřít prach, ustlat postel, uklidit si pokojíček, atd. Mohou vám také pomáhat venku na zahradě.

Nechceme a nebudeme vás v této době ještě více zaměstnávat, proto nepožadujeme okamžitou informaci o stavu práce žáků pravidelným ofocením pracovních listů.

Mgr. Jana Fialová, ředitelka školy

Vyjádření ředitelky k samostudiu

Vážení rodiče,

na základě našeho dnešního telefonického hovoru třídními učitelkami upřesňuji informace k samostudiu našich žáků. Spojení na učitelky:

Mgr. Jana Fialová – telefon: 723 345 317, email: skolanovavesnn@seznam.cz

Mgr. Zuzana Svárovská – telefon: 739 037 900, email: z.svarovska@email.cz

Mgr. Monika Hrdličková – email: monika.211.hrdlickova@seznam.cz

Pokud potřebujete s učivem poradit, ozvěte se telefonicky mezi 10–12 hodinou, nebo přes email.

Naši žáci jsou zvyklí pracovat samostatně, ale vaši pomoc jistě ocení.

Věřím, že náročnou situaci společně zvládneme a všichni se ve zdraví opět sejdeme ve škole!

V Nové Vsi nad Nisou, dne 30. března 2020

Mgr. Jana Fialová, ředitelka školy

Zápis k povinné školní docházce

Z důvodu mimořádných opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 vydalo MŠMT opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje: organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou. Pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovit dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

Žádost musí podepsat oba zákonní zástupci (rodiče) dítěte! Určí v ní jednoho, který bude vyřizovat záležitosti spojené s přijetím k základnímu vzdělávání. Vyplněnou žádost odešlou – nejlépe do 10. dubna 2020 do školy (pokud někdo nestihne, nebo z jiného důvodu – lze se domluvit s ředitelkou):

 • poštou
 • datovou schránkou (ID datová schránka: e94pe7k)
 • emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen obyčejný email)
 • osobně vloží do poštovní schránky u vchodu školy

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme ve škole pro zapsané děti a jejich rodiče i motivační část zápisu, aby o ni nepřišli. Bude zaměřena na seznámení se s prostředím školy, výukovým programem, učiteli a prostory školy.

Další záležitosti a informace k zápisu budou řešeny jen s těmi, kteří zašlou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání na naší škole.

Ve školním roce 2020/2021 bude výuka v prvním ročníku probíhat v samostatné třídě (budeme malotřídní základní škola I. stupně ZŠ se třemi třídami). Všechny pomůcky a potřeby naši prvňáčci dostanou z finančních prostředků od zřizovatele a MŠMT.

Naše škola:

 • Výuka anglického jazyka již od 1. ročníku
 • Úspěchy našich žáků ve vzdělávání v národním testování SCIO (více na webu školy)
 • Postupné vylepšování exteriéru i interiéru školy (nový nábytek ve třídách…atd.)
 • Sport – každý školní rok: plavecký výcvik, výuka bruslení, lyžařský kurz (SKI areál Ještěd), Děti na startu (hry všestrannosti), na škole kroužek „Mažoretky“
 • Environmentální a ekologická výchova (eko centra, projektové dny, soutěže atd.)
 • Šablony II – nový interaktivní panel, tablety, počítače – používané ve výuce
 • Práce s žáky se specifickými výukovými problémy (integrace, inkluze)
 • Rodinné prostředí – vytváření kladného postoje ke kamarádům a k místu, kde žijeme
 • Více na: www.skolanovavesnn.cz a Facebooku: ZŠ a MŠ Nová Ves nad Nisou

Úhrada měsíčních poplatků

V době mimořádného opatření MZ – uzavření školy – není nutné hradit běžné měsíční poplatky na měsíc duben tj. 300 Kč poplatek za mateřskou školu, 100 Kč poplatek za školní družinu a měsíční zálohu na stravné.

O platbách na květen a červen budeme informovat dle aktuální situace.

Možnost vyzvednutí učebnic

Pokud si potřebujete ve škole vyzvednout učebnice, máte možnost v pondělí 23. března mezi 10 a 12 hodinou. Zvoňte na ředitelnu. Učebnice budou připravené ve vestibulu školy. Pokud vám uvedený čas nevyhovuje, domluvte si individuální vyzvednutí na tel. : 723 345 317 – ředitelka školy.

Vyjádření ředitelky školy

VÁŽENÍ RODIČE,

v souvislosti s vývojem situace šíření koronaviru Vás žádáme, abyste věnovali zvýšenou pozornost svému zdravotnímu stavu, zdravotnímu stavu dítěte a příznakům nemoci.

Zejména v případě, že jste se navrátili ze zahraničí, vyhledejte v případě projevů nemoci lékařskou pomoc, zajistěte případnou karanténu.

Apeluji tímto na naši vzájemnou důvěru a dobrou spolupráci a na Vaše vnímání nutnosti zvýšené opatrnosti a zodpovědný přístup k ochraně zdraví dětí i dospělých.

Povinností ZŠ a MŠ je zajistit zdravé prostředí všem dětem i zaměstnancům a chránit jejich bezpečnost.

Informace Ministerstva zdravotnictví k situaci s koronavirem pro školy a rodiče:

 • Pokud dítě má obtíže a bylo v oblasti s výskytem – volat Krajskou hygienickou stanici v Liberci
 • Pokud dítě má obtíže a nebylo v oblasti s výskytem – volat svého pediatra
 • Pokud dítě nemá obtíže a bylo v oblasti s výskytem – volat infolinku Státního zdravotního ústavu v Liberci

Dále Vás budeme vás informovat prostřednictvím nástěnek a webových stránek školy.

Děkuji Vám za pochopení a spolupráci.

Mgr. Jana Fialová, ředitelka školy

V Nové Vsi nad Nisou, dne: 16. 3. 2020

Děkuji za vaši vstřícnost a zodpovědnost!

Žádosti o ošetřovné

S ohledem na nařízení vlády o omezení volného pohybu osob budeme Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení přijímat pouze elektronicky.

Ideálně vyplňte interaktivní žádost na ePortálu ČSSZ (bývá přetíženo), nebo vytiskněte formulář žádosti umístěný níže, vyplňte, nascanujte do formátu PDF a zašlete na email skolanovavesnn@seznam.cz . Potvrzený formulář vám zašleme zpět e-mailem. Ten si sami vytisknete a odevzdáte.

Pokud nemáte možnost tisku, zašlete e-mailem žádost o vyplnění formuláře. Do těla zprávy napište jméno a příjmení dítěte, datum narození, rodné číslo, a datum od kdy požadujete podpůrčí dobu. Potvrzená žádost vám bude zaslána na uvedenou adresu poštou.

Pokud si s elektronickou komunikací nedokážete poradit, kontaktujte ředitelku školy a domluvte si další individuální postup.

Děkujeme za pochopení a vyzýváme k dodržování vládních nařízení. Jen tak se budeme moci brzy vrátit k běžnému životu.

Bude-li ošetřovné překračovat do následujícího měsíce, vytiskněte, osobně vyplňte a odevzdejte zaměstnavateli tento formulář. Již není třeba potvrzení školy.