Plán výuky v době mimořádných opatření

Plán výuky na týden 30. 3. – 3. 4.

Pro všechny ročníky: Minimálně 10 minut čtení každý den 

DoporučeníŽáci mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+, stačí, když se zaregistrují jako studenti na www.ucebnice-online.cz.

Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou navíc k dispozici výuková videa na www.matyskova-matematika.cz obsahující výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic – žáci tak mohou pracovat podle něj.

1. ročník:

ČJ: Slabikář – strana 73- 78 (pracujte podle pokynů dole na stránce)

Písanka č. 3 – dodělejte do konce, Písanka č. 4 – str. 1 – 4

Pokud budete mít možnost (a stránky nebudou přetížené) podívejte se na online výuku ČJ na www.primauca.cz případně procvičujte www.skolakov.eu

MAT: Pracovní sešit 3. díl str. 5 – 8 (počítání do 20, sčítání v oboru čísel do 20)

PRV:  Pracovní sešit str. 37, 38 (ptáci, domácí a hospodářská zvířata)

AJ: PS – str. 42 cv. 1 (Spočítej hračky)

2. ročník:

ČJ: Uč – str. 78 cv. 1 (přečíst H-CH), str. 78 cv. 4 do sešitu, str. 79 cv. 1 do sešitu, str. 80 cv. 6 do sešitu, PS – st. 10 cv. 1, 3, str. 11 cv. 1, cv. 3, str. 12 cv. 1, 2, 4, str. str. 13 cv. 1, 5

Čtení a psaní: Deník čtenáře (klidně psát na obyčejný papír)  – 1.4., 2.4., 5.4., Písanka – str. 20 – opsat básničku Jarní

Matematika: Uč – str. 10 (cv.3 NE), str. 11, str. 12 (cv. 4 NE, cv. 1 – dobrovolné – ústně), str. 13 (cv. 3 NE)

Prvouka: Uč – přečíst str. 44 – 45, PS – str. 34, str. 35 ( cv. 7 dobrovolné)

AJ: Uč – str. 40, 41, PS – str. 35 cv. 5, str. 36

3. ročník:

ČJ: Uč – str. 7O – Přečíst a naučit se pády, cv. 4 do sešitu, str. 73- postupně se učit vyjmenovaná slova po P, str. 74 – přečíst, cv. 4 do sešitu, str. 75 – přečíst, cv. 4 do sešitu, PS – Str. 47 – 49

Čtení a psaní: Čítanka – str. 120 – 123, Deník čtenáře (klidně psát na obyčejný papír) – 1.4., 2.4., Písanka – str. 15

Matematika: Uč – str. 14 cv. 36, 37, str. 15 cv. 43, str. 16 cv. 47, 49, str. 17 cv. 56, 59, PS – str. 15

Prvouka: Uč – přečíst str. 46, 47, PS – str. 43, 44

AJ: Uč – str. 46, 47 přečíst, PS – 46, 47

4. ročník:

ČJ: Uč. – str. 78, 79 (skloňování podstatných jmen rodu mužského – vzor muž, stroj), do sešitu vypracujte: str. 78/2, 3 a str. 79/2, 4

 Pracovní sešit ČJ – str. 18, 19

Sloh: str. 28, 29. Čtenářský deník: dokončete do str. 11

Čtení: čítanka str. 136 – 140 (vypracujte úkol: str. 140/1, 2, 4

Pokud budete mít možnost (a stránky nebudou přetížené) podívejte se na online výuku ČJ (jsou zde krátká výuková videa – skloňování podstatných jmen a můžete si napsat i diktát! J) na www.primauca.cz , případně procvičujte www.skolakov.eu (to znáte – jako ve škole)

MAT: Pracovní sešit 2. díl str. 7 – 12 (zkontrolovat a dodělat nedokončená cvičení)

VL: Učebnice str. 50 – 53 – přečíst (Nástup Habsburků na český trůn)

+ pracovní sešit str. 26 – 28

PŘ: Učebnice str. 56 – 60 (Ekosystém potok a řeka) – přečíst

AJ: PS – str. 46, 47

5. ročník:

ČJ: Uč – str. 93 – přečíst Čas minulý, str. 94 cv. 3b do sešitu, str. 95 přečíst Rozkazovací způsob, cv. 2 do sešitu, str. 96 přečíst, cv. 5 do sešitu, str. 97 přečíst Podmiňovací způsob, cv. 3 do sešitu, PS – str. 11, 12, 13 cv. 1, 2

Čtení: Čítanka – str. 124 – 131

Vlastivěda: Uč- přečíst str. 21 – 24 Průmyslová revoluce v Čechách, PS – str. 15, 16

AJ: PS – str. 46, 47

MAT: Pracovní sešit str. 36 – 39

PŘ: Učebnice str. 55 – 57 (Trávicí a vylučovací soustava) – přečíst

+ pracovní sešit str. 33

Plán výuky na týden 23.-27. března

Pro všechny ročníky: Minimálně 10 minut čtení každý den 

DoporučeníŽáci mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+, stačí, když se zaregistrují jako studenti na www.ucebnice-online.cz.

Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou navíc k dispozici výuková videa na www.matyskova-matematika.cz obsahující výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic – žáci tak mohou pracovat podle něj.

1. ročník:

Další díl písanky a pracovního sešitu z matematiky si vyzvedněte v pondělí 30. března mezi 10 a 12 hodinou ve vestibulu školy. Zvoňte na ředitelnu. Pokud vám uvedený čas nevyhovuje, domluvte si telefonicky jiný termín.

Matematika: Pracovní sešit 3. díl (k vyzvednutí ve škole) str. 1 – 4 (Počítání do 20)

PRV: Pracovní sešit str. 35 – 36 (Jarní květiny, ptáci)

ČJ: Slabikář str. 68 – 72 (nová písmenka ch, CH a úvod g, G), pracujte podle pokynů dole na stránce

písanka č. 3 – str. 32, 33, 34, 35

AJ: PS – str. 39 cv. 7, str. 41 cv. 2, cv. 3

2. ročník:

ČJ: Uč. – str. 75 cv. 5, str. 76 cv. 4, str. 77 cv. 5, PS. – str. 7 cv. 3, str. 8 cv. 1 – F-V, str. 8 cv. 2 b, str. 9 cv. 1, 3, 4

Čtení + psaní: Deník čtenáře – 25.3., 26.3., 29.3., Písanka – str. 18, 19

Matematika: Uč. – str. 6, 7, 8, 9

Prvouka: Uč. – přečíst str. 42, PS. – str. 32 cv. 4, str. 33

AJ: Uč. – přečíst str. 35 cv. 3, str. 39 cv. 1, PS. – str. 32 cv. 1, str. 33, str. 34

3. ročník:

ČJ: Uč. – str. 65 – přečíst Částice, str. 65 cv. 1 do sešitu, str. 66 – přečíst Citoslovce, str. 66 cv. 1 do sešitu, str. 68 – přečíst Podstatná jména – Rod, str. 68 cv. 2 do sešitu, str. 69 – přečíst Podstatná jména – Číslo, str. 69 cv. 4 do sešitu, PS. – str. 79,  (cv. 4 NE), 81

Čtení + psaní: Čítanka – str. 115 – 119, Deník čtenáře – 25.3., 26.3., Písanka – str. 13, 14

Matematika: Uč. – str. 8 cv. 8 do sešitu, str. 8 cv. 9 přečíst, str. 9 cv. 13 do sešitu, str. 9 cv. 14 přečíst, str. 10 cv. 17 do sešitu, str. 10 cv. 19 přečíst, str. 12 cv. 22 do sešitu, str. 12 cv. 24 do sešitu, str. 13 cv. 31 do sešitu, str. 13 cv. 32 do sešitu, PS. – str. 9, 11, 13

Prvouka: Uč. – přečíst str. 44, 45 (Houby), PS. – str. 42

AJ: Uč. – přečíst – str. 44, 45 (Let´s go shopping), PS. – str. 44, 45

4. ročník:

ČJ: učebnice str. 76 – 77 (Skloňování podst. jmen rodu mužského – vzor hrad) – do sešitu nebo na papír str. 76/2, 3 a 77/5,7, 8

pracovní sešit český jazyk str. 17

čítanka: čtení str. 129 – 135, sešit: úkol 133/1 (do sešitu/na papír)

pracovní sešit sloh str. 26 – 27

čtenářský deník: Pokračujte ve čtení knížky (dle vlastního výběru), udělejte zápis, případně začněte se čtením nové knížky, zápis str. 10, 11

Matematika:  Pracovní sešit 2. díl str. 1 – 6 – zkontrolovat, dodělat nedokončená cvičení)

VL: Pracovní sešit dokončit do str. 25, učebnice str. 46 – 48 – přečíst (Doba pohusitská)

PŘ: učevnice str. 52 – 55 (Ekosystém park), pracovní sešit do str. 31

AJ: Uč. – str. 44, 45 (Do you eat fruit?), PS. – str. 44, 45

5. ročník:

ČJ: Uč. – přečíst str. 87 (Slovesný způsob), str. 88 – 89 (Čas přítomný), str. 90- 91 cv. 4, cv. 6 do sešitu (přečíst Čas budoucí), PS. – str. 8 cv. 1, 2, str. 9, 10

Čtení: Čítanka – str. 118-123

Vlastivěda: Uč. – přečíst str. 15, 16 (Doba osvícenská), str. 17 – 19 (Život na vesnici a ve městě), PS. – str. 12 – 14

AJ: Uč. – str. 44, 45 – přečíst (Will – budoucí čas), PS. – str. 44, 45

MAT: Pracovní sešit str. 32 – 35

PŘ: učebnice str. 51 – 54 (Soustava svalová, dýchací a oběhová), pracovní sešit do str. 32

Plán výuky na týden od 16. do 20. března

Pro všechny ročníky: Minimálně 10 minut čtení každý den 

DoporučeníŽáci mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUč+, stačí, když se zaregistrují jako studenti na www.ucebnice-online.cz.

Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou navíc k dispozici výuková videa na www.matyskova-matematika.cz obsahující výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic – žáci tak mohou pracovat podle něj.

1. ročník:

ČJ: Slabikář str. 64 – 67 (písmenko ř, Ř), Písanka číslo 3 str. 28 – 31 (L, ř, Ř)

M: pracovní sešit str. 31 – 32 (Procvičování sčítání a odčítání do 10)

PRV: pracovní sešit str. 33 – 34 (Stavba rostlin, jarní květiny)

AJ – Učebnice – str. 37 cv. 1, Pracovní sešit – str. 37 cv.4, str.38 cv. 5

2. ročník:

ČJ – Učebnice – str. 72 cv. 5,6 – ústně, str. 73, str. 74 – pročíst, Pracovní sešit – str.6, str. 7 cv. 1,2, str. 8 cv. 1 – P-B, T-D, Ď-Ť, str. 8 cv. 2 – a, c, d

Čtení a psaní – Deník čtenáře – datumy: 16.3., 18.3.,19.3., 22.3., Písanka – str. 14, str. 16, dobrovolně – str. 15, 17

Ma – str. 2 cv. 3, 4, 5, 7, str. 3, str. 4, str. 5

Prvouka – Učebnice – str. 40, str. 41, Pracovní sešit – str. 31, str. 32 cv. 3

AJ – Učebnice – str. str. 32 cv. 9, str. 33 cv. 1, Pracovní sešit – str. 30 cv. 7

3. ročník:

ČJ – Učebnice – Pročíst – str. 63, 64, 65- Spojky, Pracovní sešit – str. 76, 77, 78 – cv. 4 NE

Čtení a psaní – Čítanka – str. 109, 110, 111, 112, 113, 114, Deník čtenáře – datumy: 18.3., 19.3., Písanka – str. 11, 12

Ma – 3.díl – Učebnice – str. 3 cv. 2 a 4 do sešitu, str. 4 cv. 13, 17 do sešitu, str. 5 cv. 25 a 27 do sešitu, 7 – pročíst, Pracovní sešit 2.díl – str. 1 cv. 1, 2, 5, str. 3 cv. 1, 2, 3, 4, str. 6 cv. 8, str. 7 cv. 5

Prvouka – Učebnice – str. 41, 42, 43 – pročíst, Pracovní sešit – str. 40 cv. 10

AJ – Učebnice – str. 42, 43, Pracovní sešit – str. 42, 43

4. ročník:

ĆJ: učebnice str. 74 – 75 (do sešitu nebo na papír 74/2, 3 ; 75/5,7), čtení str. 122 – 128, sloh str. 24 – 25, čtenářský deník str. 8 – 9

M: učebnice 2. díl str. 35 – 37 (vypracovat do sešitu nebo na papír cvičení 35/2,7; 36/8, 9, 10, 13; 37/17,20,22)

VL: učebnice str. 41 – 44 (Husitství)

PŘ: učebnice str. 47 – 51 (Vlastnosti látek)

AJ – Učebnice – str. 42, 43, Pracovní sešit – str. 42, 43

5. ročník:

Čj – Učebnice – str. 81, 82, 83 – do sešitu cv. 8 na str. 83, 85, 86 – do sešitu cv. 3, Pracovní sešit – str. 6, 7 cv. 3, 4, str. 8

Čtení – Čítanka – str. 113, 116, 117 a samozřejmě vlastní čtení 

M: pracovní sešit dodělat do str. 31, učebnice str. 32 – 37 (Desetinné zlomky, Desetinná čísla)

Vlastivěda – Učebnice – str. 10, 11, 12, 13 – pročíst a nastudovat :-), Pracovní sešit – str. 8, 9, 10, 11

PŘ: učebnice str. 48 – 50 (Vývoj člověka, kostra)

AJ – Učebnice – str. 42, 43, Pracovní sešit – str. 40, 41, 42, 43