Platby za stravné

Platby za stravné zasílejte na účet školy: číslo účtu: 224 059 159/0300, variabilní symbol dítěte – předán ve škole. Platby za stravné se platí předem. Prosíme o uhrazení do 20. dne v měsíci. (za září – do 20. září, atd.)

Měsíční stálé platby – během školního roku se nemění:

  • stravné MŠ děti 3-6 let: 620 Kč (dopolední svačina 8 Kč + oběd 23 Kč), 780 Kč (dopolední a odpolední svačina 16 Kč + oběd 23 Kč)
  • stravné ZŠ děti 7-10 let: 560 Kč (oběd 28 Kč), děti 11-14 let 600 Kč (oběd 30 Kč)

Podle nařízení vlády ČR a zákona 561/2004 a vyhlášky 107/2008 Sb. jsou děti, které dovrší ve školním roce 7 let zařazeny do skupiny 7 – 10 let. Děti, které dovrší ve školním roce 11 a více let jsou zařazeni do skupiny 11-14 let.

Pokud nebude uhrazeno, děti nemohou odebírat ve ŠJ stravné. Platbu za stravné v měsíci nelze měnit, tzn.: např. dítě chodí celý měsíc jen do oběda, platí 620 Kč, k celodenní docházce je třeba dítě přihlásit u učitelky MŠ koncem měsíce, následující měsíc je v MŠ celý den a rodiče zaplatí na účet školy 780 Kč.  

Platby je možné sečíst pouze u stravného za sourozence, jinak prosíme o oddělení plateb (zvlášť MŠ, ŠD, ŠJ).  Nezapomeňte uvést variabilní symbol – číselný kód, seznam na nástěnce v MŠ (samozřejmě v případě sloučených plateb za sourozence v. s. jednoho dítěte).

Stravování v době nemoci žáka – je povoleno strávníkovi v první den neplánované nepřítomnosti odebrat oběd do jídlonosiče v době uvedené ve Vnitřním řádu školní jídelny.

Odhlašování obědu nejpozději do 7.45 hod. aktuálního dne na email: marcela.kisilova@skolanovavesnn.cz nebo marcelakisilova@centrum.cz a nebo sms na tel. 723 336 221

Vyúčtování probíhá 1x ročně (červenec). Přeplatky se vracejí na vaše účty hromadným příkazem s variabilním číslem dítěte.