Platby za stravné

Platby za stravné zasílejte na účet školy: číslo účtu: 224 059 159/0300, variabilní symbol dítěte – předán ve škole. Platby za stravné se platí předem. Prosíme o uhrazení do 15. dne v měsíci. (za září – do 15. září, atd.)

Měsíční stálé platby – během školního roku se nemění:

  • stravné MŠ děti 3-6 let: 620 Kč (dopolední svačina 8 Kč + oběd 23 Kč), 780 Kč (dopolední a odpolední svačina 16 Kč + oběd 23 Kč)
  • stravné ZŠ děti 7-10 let: 560 Kč (oběd 28 Kč), děti 11-14 let 600 Kč (oběd 30 Kč)

Podle nařízení vlády ČR a zákona 561/2004 a vyhlášky 107/2008 Sb. jsou děti, které dovrší ve školním roce 7 let zařazeny do skupiny 7 – 10 let. Děti, které dovrší ve školním roce 11 a více let jsou zařazeni do skupiny 11-14 let.

Pokud nebude uhrazeno, děti nemohou odebírat ve ŠJ stravné. Platbu za stravné v měsíci nelze měnit, tzn.: např. dítě chodí celý měsíc jen do oběda, platí 620 Kč, k celodenní docházce je třeba dítě přihlásit u učitelky MŠ koncem měsíce, následující měsíc je v MŠ celý den a rodiče zaplatí na účet školy 780 Kč.  

Platby je možné sečíst pouze u stravného za sourozence, jinak prosíme o oddělení plateb (zvlášť MŠ, ŠD, ŠJ).  Nezapomeňte uvést variabilní symbol – číselný kód, seznam na nástěnce v MŠ (samozřejmě v případě sloučených plateb za sourozence v. s. jednoho dítěte).

Stravování v době nemoci žáka – je povoleno strávníkovi v první den neplánované nepřítomnosti odebrat oběd do jídlonosiče v době uvedené ve Vnitřním řádu školní jídelny.

Odhlašování obědů nejpozději do 7,00 hod. aktuálního dne  na telefonním čísle 725 721 981 či 723 336 221 nebo školákům možno přes WhatsApp třídy.

Vyúčtování probíhá 1x ročně (červenec). Přeplatky se vracejí na vaše účty hromadným příkazem s variabilním číslem dítěte.