Platby za stravné

Platby za stravné zasílejte na účet školy: číslo účtu: 224 059 159/0300, variabilní symbol dítěte – předán ve škole. Platby za stravné se platí předem. Prosíme o uhrazení do 15. dne v měsíci. (za září – do 15. září, atd.)

Měsíční stálé platby – během školního roku se nemění:

  • stravné MŠ: 546 Kč (dopolední svačina + oběd), 672 Kč (dopolední a odpolední svačina + oběd)
  • stravné ZŠ: 504 Kč (oběd), děti nad 10 let 546 Kč

Dopolední svačiny žáků základní školy nejsou součástí školního stravování. Odebírání těchto svačin není povinné a zajišťuje ho SRPŠ. Svačiny se platí předem zálohově a to ve výši 250 Kč a jsou splatné vždy první týden v daném měsíci (např. na prosincové svačiny se platí během prvního týdne v prosinci). Platbu zasílejte na číslo účtu SRPŠ 2501479557/2010 s variabilním symbolem vašeho dítěte. Vyúčtování bude provedeno vždy na konci pololetí.

Pokud nebude uhrazeno, děti nemohou odebírat ve ŠJ stravné. Platbu za stravné v měsíci nelze měnit, tzn.: např. dítě chodí celý měsíc jen do oběda, platí 546 Kč, k celodenní docházce je třeba dítě přihlásit u učitelky MŠ koncem měsíce, následující měsíc je v MŠ celý den a rodiče zaplatí na účet školy 672 Kč.  

Platby je možné sečíst pouze u stravného za sourozence, jinak prosíme o oddělení plateb (zvlášť MŠ, ŠD, ŠJ).  Nezapomeňte uvést variabilní symbol – číselný kód, seznam na nástěnce v MŠ (samozřejmě v případě sloučených plateb za sourozence v. s. jednoho dítěte).

Platby je možné provést složenkou na poště – za kterou Vy neplatíte žádný poplatek.

Složenku si vyplníte buď sami na poště, nebo ji na požádání vystavíme.

Vyúčtování probíhá 1x ročně (červenec). Přeplatky se vracejí na vaše účty hromadným příkazem s variabilním číslem dítěte.