Školní družina

Kontaktní telefon: 731 457 405

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Pondělí           6.00 – 8.00                    12.00 – 16.30

Úterý              6.00 – 8.00                      12.00 – 16.30

Středa            6.00 – 8.00                     12.00 – 16.30

Čtvrtek          6.00 – 8.00                     12.00 – 16.30 

Pátek              6.00 – 8.00                     12.00 – 16.30

Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, stanovila ředitelka školy výši úplaty za pobyt ve školní družině na 750 Kč za pololetí.

Platbu na účet školy číslo 224059159/0300 proveďte za 1. pololetí do 20. září, za druhé pololetí do 20. února.

Ve školní družině se dětem věnuje Kateřina Blažková.