Školní družina

Kontaktní telefon: 723 336 221

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Pondělí           7.30 – 8.00                    12.00 – 16.00

Úterý              7.30 – 8.00                      12.00 – 16.00

Středa            7.30 – 8.45                     13.00 – 16.00

Čtvrtek          7.30 – 8.45                     13.00 – 16.00 

Pátek              7.30 – 8.00                     12.00 – 16.00

V době od 6.30 hod. do 7.30 hod. mají rodiče možnost žáky umístit do mateřské školy v přízemí budovy školy.

Poplatek za školní družinu ve výši 100 Kč měsíčně zasílejte do 15. dne v měsíci na účet školy číslo: 224 059 159/0300, variabilní symbol – žákům přiřazen ve škole. Platbu je též možné uhradit bez poplatku složenkou na poště.

Žákům se ve školní družině věnují vychovatelky Marcela Kisilová a Darina Hnízdilová.