Školní družina

Kontaktní telefon: 723 336 221

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Pondělí           6.15 – 8.45                    12.00 – 16.30

Úterý              6.15 – 8.45                      12.00 – 16.30

Středa            6.15 – 7.50                     12.00 – 16.30

Čtvrtek          6.15 – 7.50                     11.10 – 16.30 

Pátek              6.15 – 7.50                     12.00 – 16.30

Poplatek za školní družinu ve výši 150 Kč měsíčně zasílejte do 15. dne v měsíci na účet školy číslo: 224 059 159/0300, variabilní symbol – žákům přiřazen ve škole. Platbu je též možné uhradit bez poplatku složenkou na poště.

Žákům se ve školní družině věnují vychovatelky Marcela Kisilová a Darina Hnízdilová.