Školní družina

Kontaktní telefon: 731 457 405

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Pondělí           6.00 – 8.00                    12.00 – 16.30

Úterý              6.00 – 8.00                      12.00 – 16.30

Středa            6.00 – 8.00                     12.00 – 16.30

Čtvrtek          6.00 – 8.00                     12.00 – 16.30 

Pátek              6.00 – 8.00                     12.00 – 16.30

Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, stanovila ředitelka školy výši úhrady takto:

Pobyt ve školní družině:

09-12/2023 600,- /platba do  15.9.2023

01-06/2024  900,-  /platba do 15.1.2024

Platbu na účet školy číslo 224059159/0300.

Ve školní družině se dětem věnuje Kateřina Blažková.