SRPŠ

Spolek rodičů a přátel školy Nová Ves nad Nisou spolupracuje se školou a školkou a finančně přispívá na různé akce, vybavení a vylepšení prostředí, kde naše děti tráví svůj školní rok.

SPOLEK RODIČŮ ZŠ A MŠ NOVÁ VES NAD NISOU          

Nová Ves nad Nisou 264,   468 27

IČ: 22772235

Bankovní spojení:  Fio banka a.s., Číslo účtu: 2501479557/2010

Kontakty:

e-mail: srpsnovaves@centrum.cz

Předseda – Ivana Slámová DiS.

Místopředseda – Michaela Novotná Dobrá

Pokladník – Ing. Kateřina Tuláčková

Platby na účet SRPŠ zasílejte vždy s přiděleným variabilním symbolem, který dítě obdrželo ve škole.

Platba za první pololetí činí 700 Kč a skládá se z: 200 Kč odhlasovaný členský příspěvek + 500 Kč záloha na kulturní akce jako jsou návštěvy divadla, exkurze, ekologická výuka apod. Uhraďte do konce října.

Platba za druhé pololetí činí 500 Kč – záloha na kulturní akce ve druhém pololetí. Uhraďte do konce února.

Pokud Vaše dítě nastoupí během školního roku, uhraďte členský příspěvek 200 Kč. Ohledně výše zálohy na kulturní akce nás kontaktujte.

Vyúčtování záloh na kulturní akce bude provedeno na konci školního roku.

Dopolední svačiny žáků základní školy

Svačiny se letos hromadně objednávat NEBUDOU z důvodu doporučených hygienických opatření. Děkujeme za pochopení.

Ve spolupráci se školou zajišťujeme dopolední svačiny pro školáky. Odebírání svačin není povinné. Dle nabídky je na každý den objednáno něco jiného (sladká, slaná svačina, obložená houska).

Svačiny se platí předem zálohově a to ve výši 250 Kč a jsou splatné vždy první týden v daném měsíci (např. na prosincové svačiny se platí během prvního týdne v prosinci). Platbu zasílejte na číslo účtu SRPŠ s variabilním symbolem vašeho dítěte. Vyúčtování bude provedeno vždy na konci pololetí. Žádáme o včasnou úhradu platby, ušetříte tak čas nejen sobě, ale i nám.