Stravování

Připravujeme vyváženou stravu pro děti z mateřské a žáky základní školy. Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce před jídelnou a na webových stránkách v záložce jídelní lístek.

Obědy odhlašujte na tel.: 723 336 221 lze i formou sms.