Stravování

Připravujeme vyváženou stravu pro děti z mateřské a žáky základní školy. Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce před jídelnou a na webových stránkách v záložce jídelní lístek.

Dopolední svačiny žáků základní školy nejsou součástí školního stravování, zajišťuje je SRPŠ.