Základní škola

Základní škola v Nové Vsi nad Nisou v letošním školním roce otevřela další třídu. Žáci jsou nyní rozděleni do tří tříd v 1. – 5. ročníku (ukončí u nás 1. stupeň vzdělávání). Škola se zaměřuje na výuku cizích jazyků – Anglický jazyk již od 1. ročníku (také již v mateřské škole). Umístění školy v krásné okolní přírodě přímo nabízí věnovat se environmentální a ekologické výchově, a spolupráci např. s ekologickými centry. Rodinné školní prostředí je vhodné i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, máme dlouholeté zkušenosti s integrací – s inkluzivním vzděláváním.