Žlutá třída

Žlutou třídu navštěvují žáci čtvrtého a pátého ročníku. Třídní učitelkou je Mgr. Jana Slavíčková Balatková, která vyučuje český jazyk, matematiku, vlastivědu, přírodovědu, hudební výchovu a informatiku. Anglický jazyk, výtvarnou, pracovní a tělesnou výchovu vyučuje Mgr. Monika Hrdličková. Výtvarnou výchovu Mgr. Jana Fialová. Při vyučování je přítomna asistentka pedagoga Eva Donátová.

Rozvrh hodin 4. ročníku:

 8.00
8.45
8.55
9.40
10.15
11.00
11.10
11.55
12.05
12.50
13.00
13.45
pondělíČJAJČJMATV
úterýČJAJČJVL MAICT
středaVVVVČJMA TV
čtvrtekAJČJMAPV
pátekAJČJMAHV

Rozvrh hodin 5. ročníku

8.00
8.45
8.55
9.40
10.15
11.00
11.10
11.55
12.05
12.50
13.00
13.45
pondělíČJAJČJMATV
úterýČJAJVVVVMA
středaČJVLČJMA TVICT
čtvrtekVLČJMAPV
pátekAJČJMAHV