Modrá třída

Modrou třídu navštěvují žáci třetího ročníku základní školy. Třídní učitelkou je Mgr. Jana Fialová, která zde vyučuje český jazyk, prvouku a výtvarnou výchovu. Matematiku vyučuje Mgr. Eva Hrnčířová Šimečková, anglický jazyk Mgr. Monika Hrdličková. Tělesnou, hudební a pracovní výchovu vyučuje Alena Škodová. Při vyučování je ve třídě přítomna asistentka pedagoga Eva Donátová.

Rozvrh hodin 3. ročníku

8.00
8.45
8.55
9.40
10.15
11.00
11.10
11.55
12.05
12.50
pondělíČJČJPRVČJMA
úterýČJČJVVVVMA
středaČJPRVMAAJTV
čtvrtekČJPRVMAAJHV
pátekČJPVMAAJTV