Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2021/2022

Zápis dětí do 1. ročníku Základní školy v Nové Vsi nad Nisou proběhne v období od 1. dubna do 30. dubna 2021.   Z důvodu mimořádných protiepidemických opatření bez přítomnosti dětí a rodičů.

Zákonný zástupce dítěte je povinen podle § 36 zák. č. 561/2004 Sb. přihlásit dítě, které dovrší do 31. 8. 2021 šestý rok věku, k zápisu do školy.

Žáci, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky, se rovněž přihlásí k zápisu a taktéž i ti žáci, pro které budou rodiče odklad povinné školní docházky žádat.

Dokumenty potřebné k zápisu dítěte do 1. ročníku základní školy:

Rodný list dítěte a svůj OP (scan, kopie), u cizinců pas a povolení k pobytu

Pokud nemáte možnost si dokumenty zde vytisknout, lze si je po předchozí domluvě vyzvednout ve škole u učitelky MŠ Dany Kadeřávkové (telefon: 777 095 058), nebo u ředitelky školy.

Vyplněné dokumenty rodiče odešlou – nejlépe do 14. dubna 2021 do školy (po domluvě s ředitelkou školy bude akceptován i pozdější termín).

Máte možnost dokumenty zaslat:

 • poštou
 • datovou schránkou (ID datová schránka: e94pe7k)
 • emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen obyčejný email)
 • osobně vloží do poštovní schránky u vchodu školy, případně po domluvě předá učitelce MŠ nebo ředitelce.

Další záležitosti a informace k zápisu budou řešeny jen s těmi, kteří zašlou dokumenty potřebné k přijetí k základnímu vzdělávání na naší škole.

Ve školním roce 2021/2022 bude probíhat výuka i nadále ve třech třídách (Malotřídní základní škola s I. stupněm ZŠ se třemi třídami). Všechny pomůcky a potřeby naši prvňáčci dostanou z finančních prostředků od zřizovatele a MŠMT.

 • Výuka anglického jazyka již od 1. ročníku
 • Úspěchy našich žáků ve vzdělávání v národním testování SCIO (více na webu školy)
 • Postupné vylepšování exteriéru i interiéru školy (nový nábytek ve třídách…atd.)
 • Sport – každý školní rok: plavecký výcvik, výuka bruslení, lyžařský kurz (SKI areál Ještěd), Děti na startu (hry všestrannosti), na škole kroužek „Mažoretky“
 • Environmentální a ekologická výchova (eko centra, projektové dny, soutěže atd.)
 • Šablony II – nový interaktivní panel, tablety, počítače – používané denně ve výuce
 • Práce s žáky se specifickými výukovými problémy (integrace, inkluze)
 • Rodinné prostředí – vytváření kladného postoje ke kamarádům a k místu, kde žijeme
 • Školní družina pro všechny žáky 1. – 5. ročníku, provoz 6, 15–16, 30 hodin.

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme ve škole pro zapsané děti a jejich rodiče i motivační část zápisu, aby o ni nepřišli. Bude zaměřena na seznámení se s prostředím školy, výukovým programem, učiteli a prostory školy.

Těšíme se na Vás!

Mgr. Jana Fialová, ředitelka školy

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *